Az Üstökös, 1893 (36. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1893-01-01 / 1. szám

ÚJÉVI RIGMUS: írjuk ide jobb felöl most A­mit nem óhajtunk: Ne grasszáljon csúf kolera Ezután mi rajtunk, Ne hozzák be extra-czúgon A hamburgi bőrben. Ne aludjék a kormány Ez új esztendőben, izmus, sápistaság Tovább ne tenyésszen, A­mi eddig felvirított, Elég az egészen, Panama-ügy más alakban Nálunk is van bőven. Adja isten, hogy ne legyen Ez uj esztendőben. Ne vezesse a komaság Akadémiánkat, Mert így bolond az is, a Egy fillért is ráhagy, Igaz, okos ember legyen Nálunk főbb jövőben. Pusztuljon a liliputi Ez uj esztendőben, írjuk ide balfelöl, A mi jót kívánunk: Legelőbb is legyen bőven A korona nálunk, Koronázzon a magyar Vígan hegyen-völgyen, Mégse fogyjon ki a zsebe Ez új esztendőben. Aztán jöjjön valahára Jó nemzeti kormány, Hadd fordítson egyet már Szegény ország sorsán, Ne csak bajunk­­: örömünk is Legyen immár bőven, Éltessük a magyar eszmét Ez új esztendőben. Legyen újra fényes, pompás Komor Buda-vára, Tartsa ottan nagy udvarát Magyarok királya, Kétfejű sast, fehér strimflit Ne lássunk jövőben, Peregjen ott sarkantyú Ez új esztendőben. ki BUDAPEST, 1893. JANUÁR 1. XXIVI. évfolyam. megjelentje: :m: i nxr id :e :isr ■v^-^s^Lsnsr^.E3. Szerkesztőség és kiadó hivatal­­^IV. ker.. Kecskeméti­ utcza 6. szám. (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.)­­ Előfizetési árak: egész évre 8 frt (10 korona)félévre 4 frt (8 kor.); '/4 évre 2 frt (4 kor.). Egyes szám ára 16 kr. (32 fillér) UJ FOLYAM XV. KÖTET, 1. SZÁ.IMI.

Next