Az Üstökös, 1897 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-03 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Szerkesztőség és ki­adóhivatal­: V. ker., Kálmán­ utcza 2. szám. (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.) Előfizetési árak: Egész évre 6 frt; félévre 3 frt; új évre 1 frt 50 kr.; Egyes szám, ára 12 kr. XL. ÉVFOLYAM. 1. (2051.) SZÁM. BUDAPEST, 1897. JANUÁR 3. Újévi ajándék. General Brausepulver. Légy boldog az új évben, csak lásd : hogyan!

Next