Az Üstökös, 1898 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

Szerkesztőség: József-komt 44.­­ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: köldindok a szerkesztő nevéreezlsiezves kéziraté*. Egész évre s írt * Félévre 4 frt * Negyedévre 2 frt. Egyes szám ára 18 kr. KIADÓHIVATAL: V. ker­. ,Kálmán-utcza 2. Hegjelen minden vasárnap.

Next