Az Üstökös, 1901 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

MEGJELEN MINDEN VASARNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. ker., Kálmán­ utcza 2. szám (Pallas nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; i/1 évre 4 kor. Egyes szám ára 36 fill. XLIV. ÉVFOLYAM. 1. (2260.) SZÁM. BUDAPEST, 1901. JANUÁR 6. KCTi évkor Öreg Idő megdermesztierr­­ Ül az örök Egyetemben, Meg se moczczan, Úgy ül ottan Szemét is lezárva, Se előre nem tekint, se hátra. Kicsinyes a véges ember, Ujjat húz a végtelennel, Méri s teli Czövekeli, Lever egy-egy éket, Hogy az Idő — úgymond — eddig lépett. S a rémre, mit maga festett, Örökösen félve lesked, Kort erőtet, Esztendőket, Majd napokat mérve, Majd parányi órát, perczet végre. 6-esztendő, új­ esztendő, Te elmúlott, te jövendő : Határfokon Én úgy fogom Poharam, mint máskor, Mit se tartva kortól, hervadástól. Mert nem az a koros ember, A kit nehány nagy év terhel, Az az agg, ki Dalba kapni h­lán se tud, — ejhaj! Az az agg, ki ifjú bár, de meghal. Míg szivemben egy dal zendül Rózsáról és szerelemről, Míg lelkemen Száz érzelem Pezseg, jön-megy, esd, vár — Azt se tudom: hányadik év ez már

Next