Az Üstökös, 1902 (45. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

MEGJELEN MINDEN VASARNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. ker., Kálmán-utcza 2. szám (Pallas-nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; 14 évre 4 kor. Egyes szám ára 36 fill. XLV. ÉVFOLYAM. 1. (2312.) SZÁM. BUDAPEST, 1902. JANUÁR 5.

Next