Az Üstökös, 1903 (46. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-04 / 1. szám

MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. ker., Kálmán-utcza 2. szám (Pallas-nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; */* évre 4 kor. Egyes szám ára 36 fill. XLVI. ÉVFOLYAM. 1­1. (2864.) SZÁM.­­ BUDAPEST, 1903. JANUÁR 4. Párbaj. Mióta folyt már a párbaj, Hej, mióta. S hogy ki győz hát, lestük azt mi idehaza nagy szorongva. Megáll-e hát Széll előtt a Nyápicz német, sunyi Körber? Vagy megint csak elbukunk az igazunkkal és erőnkkel? Hej, Bécs város! rossz szomszédunk Czifra fészke, Velünk ilyen csalfa módon, Hanyadikszor tülekedsz te? Hányszor vágod a torkunkba Útonálló, kapzsi körmöd? Hát végkép a te pártodra Szegődött az öreg ördög! Na most atyafiak ballagjunk Bécs felé, Hogy a­mit ott láttok, szörn­yedjetek belé. Sárosy: «Arany trombita». Fizetjük a tributumot Egyre néked, Mintha lennénk vazallusok És nem lennénk szabad népek, És a zsebed nem telik meg, Csikar tőlünk egyre többet — Ocsmány moloch, tégedet hát Soha végkép meg nem tömnek? — Folyt a párbaj: Körber és Széli Tülekedtek, Mi vitézünk igaz, erős, Hanem amaz meg sem engedi; Mert mikor a mi csatárunk Hatalmasan oda vágna, M­indig csalfa­gáncsban botlott Meg a lába. Minek is száll igaz lovag A zsebrákkal viadalra? Hogyha sohse biztos az ő Diadalja, Ha tudja, hogy a mint vele A sógorok verekesznek, Még ha győz is, még ha nyer is, Ő csak veszthet.

Next