Az Üstökös, 1904 (47. évfolyam, 1-51. szám)

1904-01-03 / 1. szám

Újévkor. Mindenkinek kívánunk mi Valami jót az újévben.­­— Hogy kinek mit, azt ezennel Előadjuk rendben, szépen. Legelébb is kezdjük azon, A ki minket mindig dönget: Kívánjuk mi Körber sógort Teljes szívvel az ördögnek. S hogyha e jó kívánságunk Az ördögnek nem elég, hát Kívánjuk még oda néki A vén czopfos szoldateszkát. — S végezvén így az ördöggel, Jöjjenek a jók is sorba : Kívánjuk­ az obstrukcziót Híjják haza disznó­torba! Obstruáló víg legények Egy jó napot érdemelnek, Hátha megjön a jobb eszék A jó kolbász, hurka mellett. És kívánjuk annak, a ki Más bajától mit se fél most, Hogy menjen hát ő előre És legyen pót­tartalékos. Hát az ország egyéb népe? Jót azoknak ne kívánjunk? Avagy csak a tülekedők Számítanak már minálunk? Nem! — Ha fenti kívánságunk Nem maradna egy se meddő: Nem kellene senkinek sem Kívánni jobb új­ esztendőt. MEGJELEN MINDEN VASARNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal, V. ker., Kálmán­ utcza 2. szám (Pallas nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; 11l évre 4 kor. Egyes szám ára 30 fill. XLVII. ÉVFOLYAM 1. (2416.) SZÁM. BUDAPEST, 1904. JANUÁR 3.

Next