Az Üstökös, 1905 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XLVIII. ÉV 1. (2648.) SZÁM. SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: V. KER., KÁLMÁN­ UTCZA 2. (PALLAS NYOMDA.)­­ U­­­TI AZ O.EGYE­SÜVT ÜSTÖKÖS MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. •JJHI BUDAPEST 1905. JANUÁR 1. ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE 4 KORONA, EGYES SZÁM ÁRA 30 FILLÉR.

Next