Vadászlap 5. évfolyam, 1884

ÍqX.I A VADÁSZ-LAP ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ ES KIA1>0-TULAJDONOS: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ, . • V TARTALOM. Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. A vadászat a régi kortól a jelenig (Z. II. F.) ti, 29, 41, 85, 125, 153 Élő vadak áruhelyei ... 9 Vadászati viszonyok Erdély fővárosa közelében ... 14 Házi macskák kártékonysága a mezőn 35 Vélemény a fekete-vági őzek betegségéről 45 Pár szó a vadásztársulatokhoz, illetőleg a vadászbérletek birlalóihoz 54 Az agancsok és a szarvas-vad ... — — ... „ ... ... ... ... 56 A sörtevad elterjedése Árvában és kanász-ebeink D. </. 73 A fáczán-tenyésztésről ... — ... 78. 169 A vad tenyésztése és óvása ... — 97, 113 l'agaszok vadászati kihágásokról ... 128, 173, 259, 270, 295 Az^orvvadászat ellen ... ... ... ... 181 lrányeszmék : vidéki vadász-lársulatok szervezkedés, 141 Az első nemzetközi ornithologiai congressusról... ... ... 142 A vadtenyésztés vadaskertekben ... 146 Tapasztalat a váltó-vad körül Z H. F. 190 A fogoly-kakasok kevesbitésének egy ujabb módja 213 Vadtenyésztésünk állása 218, 230,' 243, 258. 323, 334, 348, 361, 380, 393, 421 Az «Orsz. m. vadászati védegylet» és kincstári erdészeink ... 225 A fáczán-csibék betegségei és azok gyógyítási módja ... 229 Őszinte szó nagybirtokosainkkoz ... 241 Hogyan kell vadkacsát felnevelni ? "... 244 Hogyan kell a vadat feltörni vagy kizsigerelni ? ... 245 Az agancs-képződésről . . ... ... ... ... ... ... ... .. 266 Az apró-vad pusztulásának oka s hogyan lehetne rajta segiteni. (ífj. Szlavik NándorJ ... ... 277 Hogyan kell bánni a kitömésre szánt vaddal ? ... 304 A szarvas-bőgésről ... ... _ 342 Egy vadászati és utazási kirándulás tervezete Abcssyniába' .. 345, 471 Ragadozók irtása csapdákkal (képekkel ... 417, 451, 465 1 Iogyan kell a tenyésztésre szánt vadat befogni ? 437 Hogyan kell a vadat megölni, lefejteni s földarabolni ? ... 483 A sólymászat a jelen korban ... ... ... ... ... ... ... ... 485 Törvények és min. körrendeletek. A vadirlási dijak itagliák) fedezésének kérdése ... 49, 187 Adatok a vadászati törvény módosításához Gr. Chotek F., Unka G., gr. Forgách István' 88, 144, 189 líelíigymin. körrendeletei a Stomfa vidékén elharapódzott orvvadászat megszüntetése tárgyában ... ... 188 A vadaknak jogos szerzését igazoló bizonyítványok melletti szállítása s eladására vonatkozó min. rendeletek 231 A községi vadászati jog bérbeadásának kérdéséhez _. 231 Feltétlenül gyakorolható-e a vadászat, községi bérlett területeken, gyalog és lóháton is ? (Érdekes vadászati ügyJ - — 349 Az elkobzott vadász-fegyverek elárverezéséről mm. rend., 489 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Vadászatok sörtevadra Beregmegyében (Egerváry Gyula ... ... ... Sikerült medvevadászat A Morava partjairól (Jóny Gusztáv) . 5 Farkasvadászat Horvátországban (Br. Rothenthal József) ... 33 A budapesti vadas-piacéról 35. 45, 228, 303, 395 A hodrusbányai v. védegylet működése ... - 60 Vadászatok sörtevadra 77 Szegedi levelek 91 Vadászatok sörtevadra Ungmegyében Cornidéss Gy 101 A kecskemét-vidéki vadászatok a lefolyt idényben 118 Rezső trónörökös Fertő-vidéki vadászata ... 131 Nyirfajd-kakas helyett három hiúz egy lövésre Bhisy 197 Rezső trónörökös egv sikerült vidra-vadászata —• 216 Válasz «A fővárosi vadaspinczról» czimü közleményre 257 Idei első vizi-vadászatnnk Dr. Halász ü. ... 277 Vaddisznó-vadászat Atkáron ... 302 Rezső trónörökös gürgényi vadászatai ... ... 358, 378, 390 Milán szerb király vadászatai Magyarországban 358 I larcz egy medvével ... ... ... ... ... 359, 456 A vadász-sport külföldön 361, 473 A vadász-sport Francziaországban 380 A trónörököspár Nagy-Károlyban ... . ... 391, 405 Vaddisznó-vadászatok 392 legvzetek a vad-forgalomról a budapesti és kolozsvári piaezokon ... 395 Medve- és szarvas-vadászatok Ungmegyében / Cornidéss Gy.) ... ... ... 404 A vadászás módja sörtevadra X.-Mihályon Winternitz Vilm.) 449 Farkasvadászat Biharmegyében — ... ... 455 .Szerencsetlen végii medvevadászat - 456 Udvari őszi vadászatok Sztiriában ... — 467 Pozsonymegyei vadászatok .(Chernel István) 486 Ridinger vadász-képeiről (képpel). ... .. 488 Hazai vadászterületek. Temermegye vadászati viszonyainak és területeinek ismertetése (Gajárv JtoHfJ - - - - - lg Máramarosmegye vadászterületei... ... — ... . 329, 35i A Maros-, Kis-Kükiillő- és Nyárád-völgye (Z. II. F. 375 A mérki és szt. mártoni pagonyok 401 Szarvas-, őz- és zerge-vadászatok. Sikerült őz-vadászatok Szepességben (Tischler János) ... ... 6 Cserkészet zergékre a magas Tátrában (Raisz Béla) ... ... .. 98 Zerge-vadászataink és magas hegységi erdeink 289 Nagyszerű zerge-vadászat Lungauban ... ... 333, 346 Zerge-nyájak a magas Tátrában ... ... — — ... — — 335 Az agancs-kiállitás érdekében (Gr. Nádasdy Ferenci) 341 Vadászat zergékre a fogarasi havasokon (Gr. />' G.) ... ... 343 A lefolyt szarvas-cserkészetekről 346, 357, 373, 393, 401, 419, 433, 471 A retyezáti zerge-vadászatok - — --- --- 359 Bejelentések a budapesti agancs-kiállitásra ... — — — ... 381, 389, 409 Budapesti őszi agancs-kiállitás bírálata — - 41 L Lesjárat szarvasra a dolhai erdőkben ... ... - - 434 Az 1884. évi cserkész-idényben lőtt agancsárok jegyzéke ... ... 440, 471 Óz- és zerge-vadászat a Paringon ... ... ... 4o3 Szalonka, siket- és nyirfajd-vadászatok. Az első szalonkák és a nagy kakas - 91, 100 A szalonka-huzás (tavaszi) - - — 115, 130, 147, 157, 173 A hol még bőven van szalonka - — — V-t ­­• • IS AÍ.F'Eí "H, í r-rv: i

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents