Vadászlap 5. évfolyam, 1884

• :• TT." BS3I A nagy kakasról - 157, 173, 190, 200 A király fajdkakas-vadászaton ... — — — — 200 Hót fajdkakas egy reggelen 200 Az idei dürgós a Hargittán. (Gr. Bethlen Gábor) 215 Udvari fajdvadászatok 227 Vadászat siketfajdra a Retyezáton (Br. B T.) 243 A hosszií-csó'rűek (ősziidény) 346, 360, 390, 403, 419, 456, 489 Lőjegyzékek. Gr. Széchényi Béla czenki uradalmából ... 3, 120 Gr. Cziráky János rumi és koltai uradalmából 3 Gr. Wenckheim Rud. dobozi uradalmából ... 16 Gr. Wenckheim kigyósi vadászterületéről 16 Br. Jósika Andor ó-fenesi uradalmából 34 A hédervári uradalom 50 évi Iőjegyzéke — — — 36, 102 Gr. Ilunyady Imre ürményi, tornóczi és héthelyi uradalmai ól ... — 46 Br. Vay Dénes majorházi uradalmából — ... - 46 Gr. Széchényi Imre és Dénes somogymegyei uradalmából 46 Gr. Forgách-féle gács-kékkő-kelecsényi uradalmakból 46 Gr. Breuner Ágost zelizi és leányfalusi uradalmaiból 46 A gödöllői korona-uradalomból 77 Gr. Esterházy-féle devecseri, gyömörei és kemenesi uradalmakból ... 77 Gr. Schönborn Ervin munkácsi uradalmából 79 Gr. Zichy Ferencz vedrődi uradalmából 92 Br. Jeszenszky József alsó hidvégi uradalmából ... ... ... 92 Gr. Széchényi Gyula marczali uradalmából 92 Klobusitzky János zsitva-ujfalusi vadászterületéről ... 92 A tarnóczai uradalomból ... 93 Gr. Zichy János ujfalusi uradalmából 93, 133 Gr. Festetics Tassilo uradalmaiból 101 Hg. Coburg Fülöp uradalmaiból 103 Gr. Pálft'y-féle malaczkai uradalomból ... ... ... 103 Gr. Pálffy-ak szomolányi, vittenczi és vüröskői uradalmaiból 103 Tankovics Gyula öreglaki uradalmából 103 Gr. Széchényi Pál lábodi uradalmából 120 Gr. Dessewffy D. A. és B. királytelki uradalmából 120 Gr. Forgách Károly ghymesi uradalmából ... 120, 246 Szepesi püspökség uradalmaiból 133 Gr. Esterházy Ernő pozsonymegyei vadászterületéről 133 Gr. Almássy Kálmán id. vadászterületeiből 133 Veszprémi püspökség karádi vadászterületéből ... 133 Felső-eőri vadásztársulat vadászterületeiről .. 146 Br. Sina-örökösök magyarországi vadászterületeiről 146 A javorina-landoki uradalomból ... ... ... ... ... ... ... 157 Gr. Nádasdy Ferencz uradalmaiból 158 Gr. Esterházy Antal uradalmaiból 158 Br. Weisz Pál uradalmaiból 158 Jankovics Elemér terezováczi uradalmából ... 158 Osvald D. és Bezerédj Ö. pápavidéki bérelt vadászterületéről — 158 Az üllői vadásztársaság vadászterületéről ... 158 A kaposvári uradalomból... 204 Az ungvári kincst. uradalomhoz tartozó vadászterületekről ... 204 Gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalmából ... 204 Az «Orsz. m. vad. védegylet» alsó-árvai külkörének területeiről 204 Lovag Schoeller Sándor lévai uradalmából 204 A zniovárallyai vadászterületről ... 204 Gr. Zichy Béla lengyeltóti uradalmából 218 Gr. Zichy II. rajkai vadászterületéből 218 Gr. Henckel Hugo oroszvári uradalmából 218 Unger Pál hegyeshalmi vadászterületéből — 219 Bezenyei vadászterületről ... ... 219 Dr. Halász O. monor-vasad-pilisi vadászterületéről 230 Br. Laminet gátai uradalmából ... 230 A neubergi udvari vadászterületről ... 230 Hg. Coburg F. alsó-ausztriai vadászterületéről 230 Hg. Schwarzenberg csehországi uradalmaiból 230 Idg. Reuss-féle alsó-ausztriai uradalmakból 230 Az osztrák tartományokban 1883. évben lőtt vadak kimutatása ... 237 Perm orosz kormányzóságban 1883. évben lőtt vadak kimutatása. 250 A Schönbrun melletti vadászterületekből 273 Gr. Károlyi Alajos borostyánkő-stomfai uradalmából ... — 336 A bonyhádi vadász-társulat területéről 439 Satzger Ker. runyinai vadászterületéről ... 439 Stiriában 1883 —4. idényben lőtt vadak kimutatása 476 Lichtenstein herczegségben 1883—4-ben lőtt vadak jegyzéke 476 Vadászkonyha. A dámvadról 10 A nyúlról ... 25 A fenyő rigóról... ... ... ... 37 A vadludról 137 A szárcsáról 137, 249 A siket-f-lidról 1 MASVAR TERMÉSZF! i 1 > A vad-kacsáról _ 250 A zergéről : 325 A vadgalambról — 352 A császármadárról 333 Medvetalp-kocsonya — _ 333 Vadásztáska. A Bismarck-ebe ... 9 Igazi elkeseredés ... ... 25 Megérezte a szimatot 37 A róka-vadászat ujabb módja... —' ... 48 Egy farkas-história.. 109 Kaland vadmacskával 134 Ezenkívül a vadász-idény alatt vadászati rovatunkban a cserkésze­tekről és folyó vadászatokról, a tilalmi időkben a vadtenyésztés állásáról stb. lapunk minden száma a legújabb híreket közölte az ország minden vidékéről. Lö-sport. Lövészet. A Monte-Carloi galamblövészetek 38 A nagy nemzetközi galamb-lövészetek Monacóban 48 Budapesti tavaszi galamb-lövészetek 120, 177, 205 A bécsi tavaszi galamb-lövészetek 148, 164, 206, 234 Bécsi őszi galamb-lövészetek — — 324, 367 A bécsi galamblövész-club ez idei tavaszi és nyári meetingjei eredmé­nyének kimutatása — ... 324 Budapesti őszi galamb-lövészetek... — 367, 409 Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. Messzehordó sörét-tültények ... ... — — — — 9 Berozsdásodott csavarok szétválasztása — — - 9 Vadászfegyver elips-alaku cső-öbbel (ábrával) — — — — 23 A fegyver tisztántartása és gondozása — 46, 81 A fehér lőpor— — ­­— - 81 «The Celebrated Matchless» ... — 108 Próbalövések a «Matchless»-szel (Golyó) — — 133 A fegyver berozsdásodása ellen 133 Explosiv vagy expansiv golyó és azok készités-módja ... — 233 A modern Sportsman fegyverei és töltényei ... — — 253, 278, 289, 318 A hadsereg fegyvereinek átalakítása.-. — ... — 298 A Schultze-féle fehér lőpor <• 310 Egy uj fegyver — - — 363 Átlátszó sörét-fojtások - 364 Lehet-e czélozni, ha mind a két szem nyitva van ? 364 Az öntött aczél-csövek hibái 381 Lő-próbák Diana-fegyverekkel — — t75 Uj lőpor — — 47 0 A sörétes fegyverek öl-erejéről — — - 439 Természetrajz. U JBL* «Ot tL dAouau/rtiM KÖNYVJ/útó NÖVENDÉKNAPI. Ó Wsf Hasznos vagy káros madár-e a veréb ! - 25 Ötlábú nyul ­Az agancsok és a szarvas-vad (Dr. Schwartz Otto') ... — — o6 Fehéi róka. - ­­^3 Megrágják-e a szarvasok a levetett agancsot? (Kallina) - — 119 A californiai búbos fiirj ujabb honosítási kisérlete 166 Hasznos vagy káros-e a varjú ? ­­­­-45 Véletlen vagy szándék 2<3 Fán fészkelő tőke-kacsa — 283 Megismeri-e az őz a madár-füttyöt? ... - ­­- 283 Egy abnormis nyul... — — ­­­Kutya-farkas korcs ­­­­- — ^14 Fehér foglyok Vén papagály ' Egy vak nyul ­­­A borzról 040 A gorilláról — — ­Norvégiai hó-fajdok meghonosítása A trinomializmus a zoologiában ... Sajátságos színezetű őzek — Egy rendkívüli termetű nyul Azlölyük rabló természetéről — — rAfcéte nyul VErJiikcs torzulás 353 353 412 459 459 476 491 491 Revízió

Next

/
Thumbnails
Contents