Zoologiai Lapok, 1900 (2. évfolyam, 1-12. szám)

ZooLOGiAi Lapok ILLUSZTRÁLT KÖZLEMÉNYEK A Tudományos és Gazdasági Állattan, Vadászat Állatvédelem és Sport Koréból Országos Zoológiái Társulat Hivatalos Közlönye SZERKESZTI Parthay Géza 1900. ÉV BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents