Vállalkozók Lapja, 1913. január-március (34. évfolyam, 4-13. szám)

1913-01-22 / 4. szám

Пагшшсо«жу«Ш1 évfely nai. 4. am.) Budapest, 1913. január 22-én. VÁLLALKOZÓK LAPJA -------- • Az építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye.­­ Lapunkban hivatalosan közöltétnek: * h.r.fbedelmi miniszter lDB. Ш r,lllr- (• közoktatásügyi alak­zler i.a. 9 « ,éni 5,ymt­l­uer­oi», * (eldml».lé»0,yl, .«Uralni ■ stkbl ■1в1к(.Ниамк, l.rábbá ’1 angyék. Hunik, kSnégnk, társalitok n­etek eliBlti­lltefilBiBBk lute, épüket étére. lullltiitri, «1- ét bérbe­­iditirm leBdlkoi* üjyek­. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS SZOR. Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg.­­ TELEFON 84-18. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: egész évre 20 kor., fél évre 10 kor. Külföldi államokban: egész évre 22 kor., fél évre 11 kor. gr Egyes szám ára 40 fillér. ча Hirdetési díj: Egy ti­­tod hai bős mili méter sor,* illír. * Szerkesztőség .* kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 2. TELEFON 84-18. (VOLOMENT all lNoil Husim NILÍSTlI 7. iimiiitiitiiit Budapest, Vili., Futó-u. 8. ■*$>в hézagmentes . и ashes tpadlót и* Kbltadgretée dijtalan. Telefax t—17, ii 119—94. A fűtéstechnika csodája a szabadalmazott „Rekord“ hőtartó kályha i# Kovács ás Társai 41 SJE' Magyar gyártmány. Ár­jegyzék bementve. Magyar és osztrák azabadalom. IFI '44 JV Magyar felvonó és készülékek gyára b.-t. Készítenek• villany,és­' Tŕ £" t"¤ \T A IC Ao­t" A "D CAT teherfelvonókat, továbbá kézihajtású sí - teher-és ételfelvonókat a legjobb Budapest, Vitt., Futó­ utca 8. Telefon 3—37. és 119—94. kivitelben. OBENSTEIN is KOPPEL BUDAPEST keskenyvágányú vasutak gyára, mezei­, erdei gazdaságok és egyéb iparágak céljaira K­ate: 11., ANDRÁSSY-UT 102. gyár: PUSZTA-SZENTLŐRINCI NYARALÓ. lélkisszítetlei nrdei UYujtaik, könnyen késelhető gépek. Tökéleteaen gétilji a ári­a taberl­árit Lyukak C m. mélységig. Fényes Jövedelmezőség. Kérjen prespektust, dijtalalai kiltsiifitísrt fe aérilkl litigatis Flottmann H. és modern kőzetfuró-telepek különleges ny­itása BUDAPEST, V., KATONA JÓZSEF­ U. 26. (Pfuln u.-épület.) Szegecselt vasoszlopok ivlámpaoszlopok, öntöttvasoszlopok, gép és épitésx és r­esttvények bányacsillék, axallitóké axalékak sodronypólyákhoz,­­és vssöntödéss ORnyiSbUlRK« ll«UUgK6RAUieSVC ■uuruu/p«ljr*«4iw*0 hercz jcnó sss; miskolg. Asbestit jfl jelenkor legjobb hézagmentes asbestpadlója és fal­burkolata, gyártja a JVlaggar jAsbestit 3*adlógaár . Telefon : TV Telefon: József József 14-94. Budapest, WIM Elemér­ utca 11. sz. 1-94.

Next