Vállalkozók Lapja, 1913. május-június (34. évfolyam, 19-26. szám)

1913-05-07 / 19. szám

Harvatacnegyedik évfolyam. 19. (1721.) Budapest, 1913. május 7-én. VÁLLALKOZÓK LAPJA az építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltéinek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földművelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS IZOR. Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. TELEFON 84-18 Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. TELEFON 84-18 ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre..........10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre..........11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter sor 8 fill. „LIFT“ lap­felvonó Is­titek gyára : Kovács és Tsai Budapest, VII. Fitt­ita I. Telelőt: to­V­!!. 177_ villanyos-, személy- és teherfel­l­ KRZ Lnl­rK . vonókat, kézihajtású teher- és étel­­vrunymai felvonókat a legjobb kivitelben. A fűtéstechnika csodája a szabadalmazott „Rekord“ hőtartó kályha Kapható KoVÜCS GS Т0ГШ ttpä JJJJJ magyar gyártmány. Árjegyzék bármentve. Telefon , József* 8-87 én 8-88 Budapest, Vill. kerület, Rákóczi-ut lő.­szár­ /ffBXgató S ЕдВГУйгу GDX­. ,1 Minden kultur államban szabadalmazva. Magyar szabadalom 46746. szám. « Vízhatlan ragasztószalag ts Üveg is Mologfödeld fizmentesitésére.­­ Tíz éri jótállás­t nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg éri átalányárban­­ kisebb m­ankák részletfizetésre. . ■ IMihalik Sándor szabadalomtulajdonos f­elTvA: Budapest, Vili. ksilllat, Kálvária­ tér 4. oaái I­táat adnak. ss Válaszfalak, Rabitz, Beton és Vasbeton­­,Z7 munkák zzm WIPPLER és TÁrsa •SSSES* IRODA I­V., Ilipót-szörut 84. Telefoz 104—79. TELEP* TI , Hungféria-körút 00. szám,­­ ... ........ " и ..TSST Паду raktár esára« gypealapokban. Г S­­­éCunnia Szálloda Vállalkozók, mérnökök, építésiek és vasútépí­tők találkozóhelye. Mérsékelt polgári árak. — Étterem, oszlopokat, építési, csatornázási és gépöntvényeket gyárak és vállalkozó, részére szegecselt vasoszlopokat vázszerkezeteket gyorsan szárit Jenő Miskolcs. Asbestit­aA jelenkor legjobb hézagmentes asbestpadlója és fal­burkolata, gyártja a JVtaggar JRsbestit rablógyár .­Telefon: JOi­SCI Telefon: József József 14­94. In­apist, III, Eliair­itci II. u. n­ el

Next