Vállalkozók Lapja, 1913. július-augusztus (34. évfolyam, 27-34. szám)

1913-07-02 / 27. szám

flarml BCi negyedik évfolyam.­­ (1729-) Budapest, 1913. julius ?. az építő-, szállító-, műszaki- és iparügy­ek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan kezeltetnek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő : LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerke­stő: SÓS SZOR. Hirdetések és közlemén­yk legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap­­ idén szerdán jelenik meg. .. TELEFON 84-18 .: ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre..........10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre 11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábon milliméter sor 8 fill. Szerkeszt­ség és kiadóhivatal: BUDAPEST. VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 .: „LIFT“ Ugy lenn­Dí is Kamu glíra 1.-­ Kovács és Tsai Pitiitta 8. Teleim:3-57., S-38. A fűtés technika, csodája a szabadalmazott „Rekord“ hűtartó kályha­­# KoTács és Tárni мВШРШ' KSSZitfiDpi *~ 8zem^_ t eherje'_ vonókat, kézihajtásu teher- és étel- fi ИШ1Г OirtBÉBT felvonókat a legjobb kivitelben. “­i­jegység Mmntn. V­II.,Filó-il8. Telelett­eléssel* 1z ét S­SS Telefon 102—08. Rabitz és öntött vagy csapott válaszfalak. Speciális templom- és színház kupolák. Száraz válaszfallemez eladása. MAROMENT hézagmentes Asbestpadló :: és cementárugyár :: Beton-terazzo, keramit és mett­lachi márvány és cementlap bur­kolat, fehér és színes fáyencelap burkolat egy vagy több szinti cementlap eladása. ===== ÉS­T BUDAPEST, VII., Amerika-út 20 Telefon 102—08. Válaszfalak, Babitz, \\/ippf СП дс TAQQA építőipari Beton és va­sbeton­ *' ^ * LII_.I\ Со 1 г\1\0/‡ vállalat Beton és vasbeton = munkák vállalat Iroda: II., SiríZ'lirot 52. Telep: II., Honjárja-Mrot 90. Telefon 105-72. - ---------------— - Nagy raktár száraz gyászlapokban. Minden kultur államban axabadalmaxva. Magyar axabadalom 46746. axám. Vízhatlan ragasztószalag Üveg és bádogfedelek Vizmentesitésére. — . Tíz évi Jótállás t éЧТОкк vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi át­lány árban­­ kisebb munkák részletfizetésre.­­­­­ Mihalik Sándor szabadtalomtulaajdonos * Budapest, Vili. kerület, Ke­véria­ tér 4. váza­u táet adnak, oszlopokat, építési, csatornázási és gépöntvényeket gyárak és vállalkozó, részére szegecselt vasoszlopokat vasszerkezeteket gyorsan szállít Herez Jenő Misk­olcz. J A jelenkor legjobb hézagmentes albestpadlója és fal­burkolata, gyártja a Jetaggar JUbestif Iiad­őgyár . Rácé József 119-95. Budapest, VI., Aundrássy-ut 3. sz. Telefon: Telefon: 119—95.

Next