Vállalkozók Lapja, 1915. január-március (36. évfolyam, 1-13. szám)

1915-01-06 / 1. szám

Ы О Wcc w Рчо ts­ ui рпш ISzombathely -X« Viziturbinák. Malomberendezések T­églagy­ár­i gépek CFXi^ktr r w w ■ bj«1 Épület és csatorna öntvények T­ransmissiók WAGNER HUGO okleveles gépészmérnök Budapest, II., Pálfy­ utca 1. sz. Telefon 43-98. V­állalat központi fűtési-, szellőztetési-, légszesz*, vízveze­téki, csatornázási- és szivattyú berendezésekre*-------­Dőzmosó-, Közföző és fertőtlenítő berendezése*­ Magyar Aszfalt R.-T. Klifut I. kerület, (Mor­itel 1. szil.__ K­ÉSZI T: Kocsiút­ és s Saját bányái: Felsi - DifüSE és ft&tii Teltig, 21-is. Bihar megyében. j­árdaburkolatokat s "9 MELOCCO L. építési osztályának utód?, $£' ^ LENARDUZZI JANOS /. 1 .teton- és vízépítési­ vállalat Budapest, III., Ürömi­ utca 22. szám. Telefon: 29. Sfiigenczim: Duzzi telefon Budapest. Tőzegszóró klozetak Magyar Tőzeg és Matrinaipar részi-társ. Budapest, VI. Országbiró-utca 50, Telefon 23 63. olcsó árak, árjegyzék ingyen ALAPITTATOTT 1870. ÍVBEN: 1 - 9 — Mozaiklap-, műkő- és cementárugyár. — Beteo*, vasbeton és burkoló építési vállalat. Iroda és gyár kizárólag. Budapest, VII., Gizella­ ut 38. szám. TELEFONI 59—90, 141—09. A „Katona-falakkal tartósan, egészsé­­siS^SSiISk­eresen és nagyon olcsón építkezhetünk. reszvenytarsasaga 5 .__________________________________________­_________________,_____ Budapest, VII., Gizella­ ut 38. Telefon: 66-21. Harminchatodik évfolyam.­­ (1853.) Budapest, 1915. január 6. VÁLLALKOZÓK LAPJA AE.ÉPITŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGVEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. Lapunkban hivatalosan közöltéinek: . Ь.шкй»Ы mínissterium, • Tallér 4« kémoktatásügyi minisztérium, . acasSguasiatestarium, 0 Mdasízelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, Tárosok, községek, társulatok és alak hivatalainak­­luci építkezésére, szállítására, al- és bérbeadására vonatkozó ügyek. .. TELEFON 84-18 .: Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS SZOR. Hirdetések és kianéayak legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a la, esteden szerdán jelenik meg. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre .. .. .. 10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre..........11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter sor 8 (ill. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 ..

Next