Vállalkozók Lapja, 1915. április-június (36. évfolyam, 14-25. szám)

1915-04-07 / 14. szám

Harminchatodik évfolyam. 14. (1866.) Budapest, 1915. április 8. ВДЩ Isillium llleistirtt, vala­ lipit LÁSZLÓ FERENCZ Mapest­e1, ЫИв I szán. AZ ÉPITŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGVEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. lap . wirb an hivatalosan közöltéinek: s кймЫеЫ udaissterium, • «síré» és késoktatésügyi minisztérium, • Másdveléetgyi, valamint a többi minisztériumok, tevékké a megyék, városok, községek, társulatok és ezek sájatos hivatalának összes építkezésére, ■áltttésén, ek és bérbeadásán vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS IZOR. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre...........10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre...........11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter sor 8 fül. Hirdetések és k­alamények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lep­zilláss szerdán jelenik meg. a TELEFON 84-18 :: Szeerceelsőcég­es kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 :: RABITZ válaszfalak, kupolák készítése, gipszlapok árusítása. A M A R O M E N T Un­nant, Asbestpadlé és cementérygyár­­ is lira “ ** Beton-, terazzo-, mozaik, keramit és cementlapok fektetése. Fehér, vagy színes fayence falburkolatok. ...................... jLКЗ IO . £.:0 -CC , k­ [különlegesség­i f]^,s fél( IKTORIA tetőszellőző- és fd­ül világi tó-Esőben is nyitva tartható » Hidéki ssáilitásokra legjobban­ berendezve. и в ̇­ARKAS ÉS TÁRSA VASSZERKEZETI OYARA — Budapest VI. lehel-utca 6. .. .. ■■■ No • Farkas rendszerű cimpblakok legolcsóbbak legjobbak Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten Itt 60 téglagyár: X., O-hegy. — Telefon 58—09. Vmait-Hipt Üt Imiit • Kocsintak- fürd4k* odvareki toiwb.jérók, IBTlRll ШС1 Pa IftjJUt . gyári helyiségek, körházak, fürdőszobák, lagyát­r igyári belső helyiségek burkolásira. Mindennemű téglaárak. Központi Iroda, VIII., József­ körút 14. — Telefon 52-74. tttlol rtwittnik­t­li­ol: költségvetési mintákat díjmentesen bérmentve küldünk. .......... QPHfínQJJ­­ f Budapesti raktár : Kizárólag chamottetéglák gyártására berendezve,ke­djük Vdl Г -1 Csáky­ utca 39. szit és raktáron tart kazánbefalazáshoz tégla-, mész-, Telefon: 66—83. cement és agyagárukemencékhez szükséges szabva- Központi iroda, hova mindennemű levelezés intézendő: '­nyos és idomtéglát. Speciális kipróbált minőségei Budapest, V., Váci-körut 26. Idái: 10-38. Kál-6 * (Váci-m.) Terepszóró klozetek s­r ízes és н­а é.-i a Budapest, Ii., Országbiró­ utca 50, Telefon 1360. olcsó árak, árjegyzék ingyen LINÓLEUM Is linoleum h a m h er sc­h l­a g m­ik sa aljazatok Budapest, VII., Оу*мг?са°27 Telefon 156—67. Minden kulturállamban szabadalmazva. Magyar szabadalom 46748. szám. Vízhatlan ragasztószalag itt is régi üveg és bádogfödelek vizmentesitésére ■ Tíz évi jótállás; nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi átalányárban; kisebb munkák részletfizetésre. ’ Mihalik Sándor szabadalomtulajdonos Budapest, Vili. Icera1^«, Kdlv*pi«s tép 4 szám. gositást adunk. ALAKULT !••«. M K N Z E It K . O . POZM O lig. » éremmel kitüntet POZSONY. Budapesti iroda, VII., Erzsébet­ körut 13. szám. SZOMBATHELY ItburkolaL tetőfedő» te irilinAalmmvtt huioiTh­Pti ш ' t ■■*■■»Nour*««ss. imwicu®« ■ teteikerlealeM atigetolőanymfa léptél­l: SÁNDOR ARNOLD Telefon JóZsef‘ 41-01. «»"»«» «WH» »*wie« Anganjit barlemez & tagtalan fed­éllem­ezl

Next