Vállalkozók Lapja, 1915. július-szeptember (36. évfolyam, 26-39. szám)

1915-07-01 / 26. szám

Harminchatodik évfolyam. Ip­ C (1878.) Budapest, 1915. július 1. Шй, nyilvános illet­helyek,pala-lapot. László Ferencz Budapest, VI., May-ulca 2. szt. VÁLLALKOZÓK LAPJA az építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földművelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS IZOR. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre..........10 K. Külföldi államokban: Egész évre.. .. 22 K. Fél évre..........11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési dij: Egy hatodhasábos milliméter sor 8 fill. Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. .. TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST. VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 N­ l4l?iltfVQP - I Budapesti raktár: Kizárólag chamottetéglák gyártására berendezve,ké-IfllUDlül Г '1 V., Csáky­ utca 39. Kit és raktáron tart kazánbefalazáshoz tégla-, mész-, |H hijshi !* ». Telefon: 66-83. cement és agyagáru kemencékhez szükséges szabvá-KBzpotttl iroda, hova mindennemű levelezés intézendő, a­nyos és idomtéglát. Speciális kipróbált minőségei Rudanfísl V Váel-K­rint Tplpnin ' Rfi QR - ai ч vannak vasgyárak,üveggyárak és vegyi gyárak részére Dunapest, V., VaCl Korul ZO. ICIClUn . OD 90. Kálno (Nograd-m.) Szállít tűzálló agyagot,habarcsot és tűzálló homokot. Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten Ka romait és téglagyár­i X„ O-hegy. — Telelett 6i—O*. Itrnk­-Htel­­­­wi: SftWSfJSa S£SS koafkák és ágyék ЫМ helyiségek horkolására. Mindenneműi téglaárak. Káspotti iroda: УШ., József­­körút 14. — Telelett 62-74. HUH dlMullepytrich­yol: 5SSt,*SSLsr,1 35Lt költségvetési­­ tatákat díjmentesen bérmentve kfildfink. ..................... Egyedüli teljesen pormentes­ ruganyos és hygienikus padlózat tökéletesen zajtalan, pormentes és mele- BB НИВт H| WIVWIH1 Legkitűnőbb tartósság és egyszerű kezelésé­get tartó, szövetszerű hatással. ■ H ЯШ Я Ш Ц ЩГ BBLf* Щ Д Ijlfi Építkezéseknél elvállaljuk az egész munkát, ízléses sima színekben és futárd kérést- И all В UM Щ Ш И Д Р а И 1 И ДО Ш szakszerű fektetési munkát biztosítunk, tfil dolgozott modern mintázatokkal. МНПвйВВМ ■■ ffHni 0 Költségvetés díjtalan, о LINOLEUM w"J^Sra-'a ELSINGER MJ.ésFIAI ,CAt mellben gyártunk ! !!,inent?e eköveteltet* ponyvákat, sátrakat, esdköpenyeket, öltönyöket. Pamut- és vitorla-szövetek, о Juta szövődé, о Zsákok minden célra. Tőzegszóró klozetek fent fen és i­ifar rm­ts. a Budapest, 11, Országbirt-utca 50. né­vet. olcsó árak, árjegyzék ingyen t-.mll- йщшш-гог alakult MM. MKNZKUt­­. O. Pozsony.»*-“1“*»«"1 Pozsony. Budapesti iroda, VII., Erzsébet­ körut 13. szám. KépviSeM: SÁNDOR ARNOLD :: Telefon József« 41-01. ши. ш-шт. Rapnyiti ЬОНевм • zttstalan fed­őll­emez! Minden kulturállamban szabadalmazva. Magyar szabadalom 46748. szám. Vízhatlan ragasztószalag uj és régi üveg és bádogfedelek vizmentesitésére ! Tíz évi jótállás, nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi átalányárban; kisebb munkák részletfizetésre. —— Mihalik Sándor szabadalomtulajdonos fég­ vetést és részletes felvilág RABITZ válaszfalak, kupolák készítése, amm gipszlapok árusítása.­­—— MABOMENT hézagmentes Rabeetpadlé és cementárn­yár­s. BUDAPEST, .. VII., Amaerikai-út 20. SUM 0z. Telefaauto 112—H. Beton-, terazzo-, mozaik, keramit és cementlapok fektetése. Fehér, vagy színes fayence falburkolatok. ..................... Egy is ital cementlapok dala.

Next