Vállalkozók Lapja, 1915. október-december (36. évfolyam, 40-52. szám)

1915-10-06 / 40. szám

Hlarminchatodik évfolyam. Budapest, 1915. október 6-án. 40. 1(892.) VÁLLALKOZÓK LAPJA AZ ÉPÍTŐ-, szállitó-, MŰSZAKI- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kémkedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földműveletü­gyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek illatas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Szerkesztő: SÓS SZOR. ELŐFIZETI Magyarországon Egész évre .. .. 20 K. Külföldi ár Egész évre .. .. 22 K. Egyes szám Hirdetési díj: Egy hatodos :SI DIJAK, és Ausztriában: Fél évre..........10 K. amokban: Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. ára 40 fillér. zsákos milliméter sor 8 fill. : TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 Káinél Magyar Chamosfe-Л­аЛп и # Központi iroda, hova mindennemű leve- УУ«Г lezés intézendő: Budapest, V., Vilmos császár-ut 26. Telefon 86-98. Budapesti raktár: V., Csáky-utca 39. Telefon: 66-83. Gyártelep: Káiné (Nógrád-m.) Kizárólag chamottetéglák gyártására berendezve, ké­szít és raktáron tart kazánbefalazáshoz tégla-, mész-, cement és agyagárukemencékhez szükséges szabvá­nyos és idomtéglát. Speciális kipróbált minőségei vannak vasgyárak, üveggyárak és vegyigyárak részére Szállít tűzálló agyagot, habarcsot és tűzálló homokot. Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten Kerstmit­te téglagyár: X„ O-hegy. — Telefon 53—0». Vonemit líavolr fin­lannlf • Kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, АВГаИ11~М11ь1 CS ItlpUR . gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, kffuyh*v egyéb belső helyiségek burkolására. Mindennemű téglaárak. II Központi iroda: VIH, József-körút 14. — Telefon 52-74. Keramitburkoláel munkálatokat, el- I I &IHI11U CULlUUHCyjfttrtlllttUJfüR • vállalunk. Kívánatra árjegyzéket ■ I költségvetési mintákat díjmentesen bérmentve küldünk. Egy idON­ «aljasan por mentes, ruganyos *• hygiénikus padlózó« tükéletes, zajolan, pormentes és mele- mm ПП «!■■■ Legkitűnőbb tartósság és egyszerű kezelés.­get tartó, szövetszert hatással. И И ШВ Ш Ш §1 к Építkezéseknél elvállaljuk az egész munkát, Ízléses elme színekben és futásd keress- ■ a ■ И fü Щ, Щ ■ я ЯШ* иш Щ 1 Д Щ В szakszerű fektetési munkát biztosítunk, tú l dolgozott modorn mintázatokkal. ■mlBHI ■■■ 0 Költségvetés díjtalan, „ e7fc' LA“:MIKLÖS ELSINGER M.J.ésFIAI BUDAPESi^BoÄY-u TCAÍ- malvhan nvertlinlf i­ll*m*n*** ponyvákat, sátrakat, en 8köpenyeket( öltönyöket. illOIJUOIi yjfll Hinni Pamut-éa vitorla-szövetek,­­ Juta-szövede, о Zsákok minden célra. T­őzegszárú klozetek пар тщ és ирц ra­ts. olcsó árak, árjegyzék ingyen Budapest, 11, Országbiró-utca 50, шп ves. ALAKULT 1896. POZSONY. Szabadalmazott horgonylemez a jelenkor legjobb szigetelő­­anyaga. MENZEL Λ. О. Pozsony. Budapesti iroda, VIL. Erzsébet­ körút 13. szám. Képviselő: Sándor Arnold .­ Telefon „József“ 41-01. 25 éremmel kitüntetve SZOMBATHELY. Asztalburkolat, tetőfedés és vízmentes szigetelés készítése. Ruganylt bőrlemez szagtalan fedéllemez . Minden kulturáltamban szabadalmazva. Magyar szabadalom 4674­. szám. Vízhatlan ragasztószalag uj és régi üveg és bádogfödelek vizmentesitésére — — Tíz évi jótállás; nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi átalányárban; kisebb munkák részletfizetésre. ----------­Mihalik Sándor szabadalomtulajdonos M'skeresésre l,4.alap “• Budapest, Vili.­kepfl'­t, Kálvária-tér 4. szám, jégvetést és részletes felvilá­gosítást adunk. ■ - -RABITZ válaszfalak, kupolák készítése, ■— gipszlapok árusítása. ■— M hézagmaata#BOMENT Rebaatpadló ce samentAragyAs :: BUDAPEST, :: VH, Amerikai-út 20. HI VL leWarni Ю-* Beton-, terazzo-, mozaik, ker amit és cementlapok fektetése. Fehér, vagy színes fayence falburkolatok. ..............— Ей к Maiul KButlipük elite.

Next