Vállalkozók Lapja, 1916. április-június (37. évfolyam, 14-26. szám)

1916-04-05 / 14. szám

Harminchetedik évfolyam. 14. (1918.) Budapest, 1916. április 5. VÁLLALKOZIK LAPJA AZ ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGYEK ÜZLETI FORGALMASAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. hivatalosan közöltéinek: a többi minisiteriumok, ▼árotok, kftsaégek, társulatok hivatalainak fianzsi épiikanévére, •id­éa bérbe* dátára топа tkozó ügyek. Fősseckend­ő: LAKATOS LAJOS. Felelős sucrkmd­ő: KOMOR MARCELL építész ') Hirdatának éa ba, mart kéaáaméaTak Ugkétóbl kedden délig­­ a lap minden szerdán Jelenik a küldendők meg. ELŐFIZETÉSI DMAöh magyarerenégmo és AaaMtbaai Egész évre .... 20 K. Pél évre____10 K. KólM­ol­ifi­lmekben: Egész évre .. . 22 K. Pél évre . . . II K. Egyes szén éra 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatadhanékna milliméter tor 8 film . TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST. VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. TELEFON 84-18 ■ * Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten Körömit éa téglagyári X., O-hegy. — Telefon 58—00. ||| Központi Iroda: Vili, Józsefkörút 14. — Telefon 52-74. fapioit-k­lfvpk ff linnk­ * Járdák, udvarok, kapubejárók, 4СГИИ UllCI - input . gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, konyhák és egyéb belső helyiségek burkolására. Mindennemű téglaáruk. Keramitburkolási munkálatokat, át­vállalunk. Kívánatra árjegyzéket költségvetési mintákat díjmentesen bérmentve küldjunk. EgyedeN­ teljesek­ pepmeet­ec vagy tökéletessé zajtalan, ponnaates és mela­­get tarté, an­vatazarl hatással, latéeas alma szinekben és futáid keress­­tél­yelgeseb­b ed­erű mintázatokkal. K­enti idl- LINÓLEUM Legkitűnőbb tartósság és egyszerű Építkezéseknél elvállaljuk az egész munkát, szakszeri fektetési munkát biztositunk. A Költségvetés díjtalan, e Gyárt LAJTA-SZT-BÜKLÖS. Sopron megye, melyben gyártok: ELLINGER M .J.és FIAI BUDAKSZ­TM­A-u­TCAi-Vízmentes szöveteket, ponyvákat, sátrakat, aacköpenyekat, öltönyöket. Pamut- is vitorla-szivetek,­­ Juta szivébe, e Zsákok minden célra. Pozsonyi f­edvei ez­, Faconel­ Kf­szfalt- és Elszigetelőlemez-gyár T^V!9!' MENZEL K. O. Pozsony. 25 éremmel kitfiatett. hyapayum« Budapesti iroda: VIL. Erzsebet-korut 13. szám. . _ _ ... ....... hrnWL «oldataUL. * 9 Adatai burkolt, tetőfedés és lépdiselö: Sándor Arnold :: Telefon „József“ 41-01 a Tizmestee tfi|«Ulás készitése. • Jélsokor Ukgfhb nitfotuU­Ruganyit bőrlemez sZagtala­n fedéllemez I Vállalja* Г ? mindennemű Щ Parketta gE« hajógadls és I Szentlőrínczi Parketgyára r.-t. Iroda: Budapest, V., Sziget­ utca 38. Telefon: 79—43. Élási inkáit kinitelés ♦ RABITZ válaszfalak, kupolák készítése. ”,m­" gipszlapok árusítása. «■» M á R O M EN T hósagmeetm» ésbntgaálé éa pamanti­agyár . *' , BUDAPEST, .. VII., Amerikai-ut 20. Щ Mi Minta Mi—M. I Beton-, terazzo-, mozaik, ker amit és cementlapok fektetése. Fehér, vagy színes fayence falburkolatok. ........................ Eg­is Italul eerenílitet­tMási. Minden a ni­m­államban szabadalmazva. Magyar szabadalom 46748. szám. Vízhatlan ragasztószalag itt is régi üveg és bádogfedelek vizmentesitésére­­­­Tíz évi jótállás, nagyobb vállalatok pénzbeli biztosítékkal, esetleg évi átalányárban, kisebb munkák részletfizetésre.­­Mihalik Sándor szabadalomtulajdonos M'gkemtsz' k-"' ■ ' • Budapest, Vili. kerfi*ei,. Kálváriapéér 4. síim, ' ——1 ' ' ' ' 1 1 11 1 ’L ■■■■■■■ * ■ '■ '■ ■— jégvetést és részletes felvilá­gosítást adunk. =====

Next