Vállalkozók Lapja, 1916. július-szeptember (37. évfolyam, 27-39. szám)

1916-07-05 / 27. szám

r—i Harminchetedik évfolyam. 27. (1931.) Budapest, 1916. július 5. Uh SU­­­CCSVÁLLALKOZÓK LAPJA AZ ÉPÍTŐS szállító-, MŰSZAKI- ÉS iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. _____________________________________.________A . Látf»«b­.Vb«» hivatalosan közöltéinek: a bsw«afsk»dá«*3rtrau naiztlsxtoritzm. Ci vmiltesf Ju» kA* mias#rf?«rMWA, % roiAmtv«ittad»«lActtnt a többi mkii*rt«Hwniok, Urv«lefejt * ffcrocok, Urániátok ■ ém cm «k «ifBLttttt» bcvttudai'Attk &a*s«n 4nitk*zé«ére, raál*tULn4r*. «1- 1»arb«*dáAAr«i ▼oaatkoxó egyttk. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOsL Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. ELŐFIZETÉSI DÍJAKi l*l»(Iyarornts­on és Ausztriában 1 ^ Egész évre .. .. 20 K. Fél évre . . . 10 C Külföldi államokban t ■ --^ Egész évre .. . 22 K. Fél évre . . . 11 K Egyesi szám ár» 40 füléé. Hirdrt»*i di, Ejv h*t«dha,*h®» tmftiméter sós 8 RL Hirdtttéstttk és ko*Ws»«i»v»»k le­óbb kedden délig küldendők b*, mert * %zc»rdán­­elmék meg.­­ TELEFON 84-18 :: Sierraej.arcs.ro r% kiaaohivstal : BUDAPEST. VH.. ERZSÉBET-KÖRUT 29. 52. :: TELEFON 84-18 0 e c*o ARDUZZI JA Tg» MELOCCO L. építési asszálytEali­stája & 9 ilS betsa- és szépítési­ fáilstat BidUpost, III., Orögni-utca 22. Tslefsa: 25. 8&rg 6 fl­zl­a: Dutxl telefon Budapest, M­ém. M­ C0 gőzfűtés, vízvezeték, csatornázás, L U k 8 C § J r FS 0 S világítás, épület bádogos Budapest, V. ker., Falk Miksa­ u. 32. Telefon­szám: 147—62. melocco Péter Központi iroda : Cementbeton és vasbeton építési vállalkozó másaik- Budapest, VL, terazzó és csempe falbur­­xt « « /-» koiatok. Nagy mezo-u. 51. Telefon 166-52. I­res MOTOROS KÖZUMI HENGEREK szabadalmazott kivitelben. CARL KAESZLE, Bu­cknang motor- és gépgyára Kitünően bevált gépek, eredeti szerkezet. Nagy teljesítőképesség, kis üzemköltség. MAGÁNJÁRÓ KÖZUZÓGÉPEK közúti kavics előállítására.­­ H.-I. Kizárólagos vezérképviselet: Irmati Agrár- és Balassagyarmaton. Útfentartó hatóságoknak és vállalkozóknak nélkülözhetetlen. Részletes ajánlattal készséggel szolgálunk. közönséges téglafal, mely belül üres. Ezen bel­ső üreg folytán 1. ) fal szilárdsága nem csökken, 2. ) tökéleteseit száraz, pompásan szigetelő higiénikus (atat nyerünk is a mellett 3. ) 607.-ig terjedő megtakar­­ást érünk el. Speciáls épitéési részv.-társ. BUDAPEST, VII. ker., Gizella-uf 38 szám. Telefon 66—27. «iMErf's Hr gr* A Kőnigshofi cementgyár fehér-cement­gyártmányainak magyarországi kizáró­lagos képviselete és lerakata. Melocco Péter cementárugyár és építési vállalat részvénytársaság Budapest, IX., Ferencz körút 41. TELEFON: „JÓZSEF" 40-86. és 40-87. Fehér cementünk szerb, jobb és ol­csóbb az eddig használt olasz, angol és francia gyártmányoknál, mintáva­l, árajánlattal díjtalanul szolgálunk. V,«.. 7.,,'«- } v I |­f T .; %

Next