Vállalkozók Lapja, 1916. október-december (37. évfolyam, 40-52. szám)

1916-10-04 / 40. szám

Harminchetedik évfolyam. 40. (1944.) Budapest, 1916. október 4.­ ­ Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. Vállalkozók lapja­­ építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, 4. továbbá a megyék, városok, községek, társulatok ’­ és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére,­­ szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. :. TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában. —■ Egész évre .. .. 20 K. Fél évre..........10 K. Külföldi államokban : Egész évre .. .. 22 K. Fél évre.........11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter sor 8 fill. BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 * . Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten . Egyedüli teljesen pormentes, ruganyos *• hygienikus padlózat tökéletesen zajtalan, pormentes és mele- KM НЦ Н|ШВВ Legkitűnőbb tartósság és egyszerű kezelésé­get tartó, szövetszerű hatással. ВВвАГ gf „ H Hl" Н I ВШаЩ Építkezéseknél elvállaljuk az egész munkát, ízléses sima színekben és Jutásd kérész- И я И Д RajaS (И Ш И ja­­m" я I VV ) szakszerű fektetési munkát biztosítunk, túl dolgozott modern mintázatokkal. ИШИ11Я1И1тИ ИИИНЯ о Költségvetés díjtalan, о LINOLEUM 0yIP! LZ^Z~“S­ELLINGER M.J.ésFIAI BUDAPESt^FBotT3H2TUCTCA6-­­melyben gyártunk. Vízmentes szöveteket, ponyvákat, sátrakat, esőköpenyeket, öltönyöket. Pamut- és vitorla-szövetek . Juta szövődék . Zsákok minden célra. MOTOROS KÖZÚTI HENGEREK szabadalmazott kivitelben. CARL KAESBLE, Backnang motor- és gépgyára. Kitűnően bevált gépek, eredeti szerkezet. Nagy teljesítőképesség, kis üzemköltség. Kizárólagos vezérképviselet: Balassagyarmati Agrár- és Kereskedelmi R.-T. Balassagyarmaton. Ellentartó hatóságoknak és vállalkozóknak nélkülözhetetlen. Részletes ajánlattal készséggel szolgálunk. MAGÁNJÁRÓ KŐZUZÓGÉPEK közúti kavics előállítására. Káinél Magyar Chamotte- AKSSA téliár Г -I KözP°nti iroda hova mindennemű leve- T«i«fea. M-S 3. etmni és ag­rafáru kemencéhezMtkségei УУ"1 1 " ■" lezés intézendő e*éri.ie ■7ee * Mem téglát. Sped«!* kipróbált ■ Budapest, V. Vilmos esássár-ut 26. IM. 10« Kilaé (Nógrád-ш.) Kerám­it és téglagyár: X., Gyömrői­ út 63. Telefon 53—09. in Innal. • Kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, Гл IHIIIIК gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, IIU IUJJUH ■ konyhák és egyéb belső helyiségek burko­­ára. M 5’­o.enn­e­mű téglaáruk. ............... . .. ...... — Központi iroda: Vill., József-körut 14. sz. — Telefon: József 20-45. , Keramitburkolási munkálatokat, elvál­lalunk. Kívánatra árjegyzéket költség­­­­vetési mintákat díjmentesen bérmentve küldünk. Mosdók Fürdőkádak Csatornázási cikkek Fürdőkályhák Clesettek Fűtési szerelvények Szivattyúk Szerszámok Fayence-áruk Fűtési kazánok Ruggyantaáruk Konyhakagylók Vas-csövek Ólom-csövek Műszaki cikkek Fémáruk Agyag-csövek Fémárugyártás all is fel. in­wL . betéti társaság Liszt Ferenc-tér 8. szám. Iroda­telefon: Interurban 21—61. Raktár telefon: 111­-82. TELEFON: 76-27. Magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár TELEFON: 76-27. CHILLING WORTH RUDOLF * Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt automobil-, vaggon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek Sajtolt, stanzolt és húzott áruk rajz v. minta szerint RABITZ váltszfala­i, kupolák készítése, flipszlapok árusítása. —— M Ibrik és fára BOMENT ém «MMtántyu­ » BUDAPEST, «I Ml Beton-, terazzo-, mozaik, kér amit és cementlapok fektetése. Fehér, vagy scinee fayecee falburkolatok. ---------------­Eg to Miéi múlná újra. . !

Next