Vállalkozók Lapja, 1917. január-március (38. évfolyam, 1-13. szám)

1917-01-03 / 1. szám

H Harmincnyolcadik évfolyam. 1. (1957.) Budapest, 1917. január 3. A VÁLLALKOZÓK LAPJA rr . építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. lapunkban hivatalosan közöltetnek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földművelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok, és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész.­­ * T ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre .. .. M 10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre .... M 11 K. Egyes szám ára 40 fillér. —­Hirdetési dij: Egy hatodhasábo* milliméter so:'.6 fill Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. TELEFON 84-18 Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 . ( sí ■ 1 a A) ) N . A Königshofi cementgyár f­ehér­ cement­gyártmányainak magyarországi kizáró­lagos képviselete és lerakata. Melocco Péter cementárugyár és építési vállalat részvénytársaság Budapest, IX., Ferencz­ körút 41.. TELEFON: „JÓZSEF“ 40-86. és 40-87. Fehér cementünk szebb, jobb és ol­csóbb az eddig használt olasz, angol és francia gyártmányoknál, mintával, árajánlattal díjtalanul szolgálunk. TELEFON: 76-27. Magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár ■I n . Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek CHILLING WORTH RUDOLF BUDAPEST, V., BODOR UTCA 11. TELEFON: 76-27. Sajtolt automobil-, vagyon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek Sajtolt, stanzolt és húzott áruk rajz v. minta szerint VÉG ÖDÖN műszaki irodája Budapest, V., Csáky­ utca 32. Telefon: 92-74. Tervezés, másolás, sokszorosítás. Út- és vasútépí­tési eredeti tervek és mellékletek készítése, ezek, valamint magasépítési, vízépítési, vasszerkezeti, parcellázási, erdészeti, bányászati és minden néven nevezendő műszaki terv Másolása és sokszorosítása mindenféle alakban és korlátlan szinben. Vidék megbízások azonnal elintéztelek. Gazdasági-, erdei- és ipari Keskenyvágányu­ vasutak Sínek, hordozható vágányok, váltók, fordítókorongok, keskenyvágányu kocsik, kerékpárok és mozdonyok szállítása itt és használt állapotban több évi rész­letfizetésre is. Nyomjelzés! Tervezés! Építész és Gépgyár Részf.­1 keskenyvágányu gyártmányainak _ eladása és bérbeadása 47 MAGYAR BANK és KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KES­­KENYVÁGÁNYU-VASUTOSZTÁLY, Budapest, V., Váci-kömt ll -■■■■■■■■— 1 ■■■■■■ .... f1* _ Központi iroda l Cementbeton és vasbeton épitési vállalkozó mosaik- Bu­daPESt VI, terazzó és csempe falbur- __ v­koiatok. M­agymezo-Ur.51, Telefon 166—52. 1 Beton, vasbeton építkezések rész Jókuthy Dénes ési Vállalata Budapest, V. ker., Váci-út 1B. Telefon 57­0 T­ordaicementgyár r.-t. Mérleg-fl. I. Sürgönyeim: Telefon: I és IM. Tordament Budapest- A Tordai portlandcement a legkényesebb cementáruk gyártáséra, beton, vasbeton munkákhoz leg­gazdaságosabban használható. Olcsó árak. Azonnali szállitás. 1878. évben. 1 . WALLA JÓZSEF cementárugyár r.-t.­­ Iroda kizárólag: BUDAPEST, II. KER., GIZELLA-UT 38. SZ. Telefon: 59—90, 141—69, 80—96, 161—71 sz. Mozaiklap-, műkő- és cementárugyár. Beton,vasbeton és burkoló építési vállalat

Next