Vállalkozók Lapja, 1917. április-június (38. évfolyam, 14-26. szám)

1917-04-04 / 14. szám

Harmincnyolcadik évfolyam, 14. (1970.) Budapest, 1917. április 4. , ÉPÍTŐ-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti FORGALMÁNAK félhivatalos közlönye.­­. .pünkban hivatalosan közöltéinek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában: Egész évre .. .. 20 K. Fél évre .. .. . 10 K. Külföldi államokban: Egész évre .. .. 22 K. Fél évre .... . 11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter nex 1­6 ti . Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. :: TELEFON 84-18 :: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 * ex M­egVl I légszesz - csatornázási berendezések sívsyaini Budapest, Vil., Abonyi­ utca 25. sz. :: Tel 56-96. Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten ................................. " “ "* ‘ **“ *a nn Központi iroda, vTlll., József­-körut 14. sz. — Telefon:József20-45 n.,n||¡ Keramitburkolás munkálatokat, elvál­­t]/|la­latunk. Kívánatra árjegyzéket költség­­­vetési mintákat díjmentesen bérmentve Keramit és téglagyár: X, Gyöm­rői­ út 63. Telefon 53—09.­­ Kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, Pv ИППК gyár|­helyiségek, kórházak, fürdőszobák, US­ lUjJUil. konyhák és egyéb belső helyiségek burko­­la­ti I r T­­ ír f) téglaár­ak. ------------------------------------------------------------------­küldünk. Káinél Magyar Chamotte- Csák­-Istan 39. , Központi iroda hova mindennemű leve­lezés ( lit'* i­­í gyár r.-t. Budapest, V., Vilmos császár-ut 26. Telefon löfl-70. cessast és sfffogásvkes&meékkes mábvé-HIW 4a Special* fcipróbfó ve*aa4vasfy&r*n, vejfytf y*r»k ?*... záré telise (Nógrád-m.) Sacetth­exáPó ацу.^ги habarcs*?« í* te ve»íSk«|_ Teiotan. m-m. Qyártelep . I Iroda, Budapest, V., Sziget-utca 38. sz * --------- Telefon: 79-43. — Puha- és keményfa valai és fakockab­urkolási тШ­­ivitelét Vállalja mindennemű Parketta szállítását, lerakását javítását. A Költségvetés díjtalan. Famegmunkáló gyára gyárt: küllőt, talpat, szerszámnyelet, fatömegcikkeket. TT TELEFON: 76-27. Magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár TELEFON: 76-27. CHILLIN G W О R T H RUDOLF Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt automobil-, waggon- és tüzérségi kocsialkatrészek­­ lafetta- és grapátalkatrészek Sajtolt, stanzol­ és húzott áruk rajz v. minta szerint Mosdók Fürdőkádak Fürdőkályhák Closettek Fayence-áruk Konyhakagylók Fémáruk Egészségügyi berendezések Fűtési szerelvények Fűtési kazánok Vas­csövek Ólom­ csövek Agyag­csövek Csatornázási cikkek Szivattyúk Szerszámok Ruggyantaáruk Műszaki cikkek F­émárugy­ár­tás betéti társaság Liszt Ferenc­ tér 8. szám. Iroda telefon: Interurban 22—67. Raktár telefon: 187—62 .11. Rabitz válaszfalak, kupolák készítése, gipszlapok árusítása Egy és többszínű cementlapok eladása Maroment hézagmentes Asbestpadló és cementgyár M­as­k és Társa BUDAPEST, VII. kerület, Amerikai-út 20. szám * Saját ház * Telefonszám: 102—68 Beton-, terazzo-, mozaik, keramit és cementlapok fektetése. Fehér v. színes fayence falburkolatok Azonnali szállításra ajánlok: Benzolt, tiszta fehér, 100 kgr. 85 K, fa kocsikenőcsöt kék, fekete, sárga, hordókban és 5—10 kg-os dobozokban. Ia gépolajat II, III, IV, VI-os, világos és sötét, Nyersolajat, kenőcs hengerolajat, Benzint 745/60 fajsúlyával. CSONKA MARCEL műszaki iroda , BUDAPEST, VI. kerület, Eötvös­ utca 48. sz. * Telefonszám: 153-11. Beton és vasbeton építkezések tervezése djj és kivitele, magas építkezések kivitele: Budapest, V., RÉVÉSZ­ U. 11. Tata: 15912. ■ié

Next