Vállalkozók Lapja, 1917. július-szeptember (38. évfolyam, 27-39. szám)

1917-07-04 / 27. szám

■s t? ■МГ ss I S3 3 за I «4 . Harmincnyolcadik évfolyam. 27. (1983.) Budapest, 1917. Julius 4. VÁLLALKOZÓK LAPJA ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGYEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. Lapunkban hivatalosan közöltéinek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. • 1 ELŐFIZETÉSI DÍJAK: ős Magyarországon és Ausztriában ! — Egész évre . . 20 K. Fél évre . . . 10 K. Külföldi államokban: * - i, Egész évre . .. 22 K. Fél évre ...11 K. Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos milliméter ssd 6 ti 1 Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, meg a lap minden szerdán jelenik meg. ::­­ TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 ------—-----— 1 TELEFON: 76-27. Magyar sajtol­ acéláru- és radiátorgyár CHILLING WORTH RUDOLF BUDAPEST, V., BODOR-UTCA 11. TELEFON: 7b-27. fSajtolt radiátor fűtőtestek BUDAPEST, V., BODOR-UTCA 11. Sajtolt, stanzolt és húzott Sajtolt csőbilincsek áruk rajz v. minta szerint щ Sajtolt automobil- vagon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek Gazdasági-, erdei- ás ipari Keskenyvágányu vasutak Sinek, hordozható vágányok, váltók, fordítókwongok, keskeny vágányu Kocsi­k, kerékpárok és mozdonyok szállítása új és használt állapotban több évi rész­letfizetésre is. Nyomjelzés! Tervezés! Épitési , A Magyar Waggon-és Gépgyár RészT.-Társ. GySr 1t Keskenyvágányu gyártmányainak ftj eladása és bérbeadása " MAGYAR BÍR és KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ш­KEHYYÁGÁKYO-VASÚTOSZTÁLY. Budapest, I., Váci-körút 82. VÉG ÖDÖN ------------- műszaki irodája ------------­Budapest V., Csáky­ utca 32. Telefon: 92-74. Tervezés, másolás, sokszorosítás. Út- és vasútépí­tési eredeti tervek és mellékletek készítése, ezek, valamint magasépítési, vízépítési, vasszerkezeti, parcellázási, erdészeti, bányászati és minden néven nevezendő műszaki terv másolása és sokszorosítása mindenféle alakban és korlátlan színben. Vidéki megbízások is azonnal elintéztetnek.­­Üvegfonál szigetelések nagy feszültségű és fülhevített gőzvezetékek, gőzhengerek és gőzkazánok számára. Különle­gesség : üvegfonálanyaggal bélelt könnyen felszerelhető és leve­hető szab. esőkarima kamantyuk-Magyar üvegfonál és hőszigetelő-gyár r.-t. Újpest, Váci-út 15. Telefon 55—96. WHUNGÁRIAClmagyar Mragmetikis ásta, padlógyár Urb­án és Tsa Budapest, IX., Ülllői-ut 113. Telefon: József 6—79. Gyártanak: teljesen lábmeleg, pormentes, tűzbiztos, savellenálló, vízhatlan higiénikus albestpadlót, falburkolatot, homolúan kiképezett falcsatlakozást, parafa alapburkolást linoleum részére. Kenőolajat, motor és gőzhengerolajat, la gépzsírt Csonka Marcel­l Nagykereskedő fekete kocsikenőcsöt megbízhatóan szállít. Budapest, VI., Eötvös-utca 48. szám. Telefon­szám: 163-11. Kéler és Mechner, Budapest, Elektro-technikai cím-VI., Király-utca 108. szám. Telefon 170—90. кбк ^13.Ti­­präkätä, — Alapíttatott 1878. évben. I-1 WALLA JÓZSEF cementárugyár r.-t . Beton,vasbeton és burkoló építés­z Iroda kizárólag. BUDAPEST, VII. KER., GIZELLA-UГ 38. sz. Telefon: 59—90, 80—06. sz. Stili!!. Holstein és Steiner Testvérek ________ Budapest, V., Révész­ utca 11. szám. Telefon: 159-72. --------­­ -------- Telefon: 159-72.

Next