Vállalkozók Lapja, 1917. október-december (38. évfolyam, 40-52. szám)

1917-10-03 / 40. szám

f.l ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, műszaki- és iparügyek üzleti FORGALMÁNAK félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltéknek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. • ELŐFIZETÉSI DÍJAK: f1 Magyarországon és Ausztriában : Egész évre . - 20 K. Fél évre .... 10 * Külföldi államokban: - . .. Egész évre .. .. 22 K. Fél évre .... 11 tL Egyes szám ára 40 fillér. Hirdetési dij­­ Egy hatodhasábos milliméter séf 6 ti Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. :: TELEFON 84-18 .: Szerkesztőség és kiadóhivatal, BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 29. SZ. :: TELEFON 84-18 ../« Berlini ihirdetésii képviseletünk: Auslands- Anzeigen О ш. b. Н. Berlin W Rabitz válaszfalak, kupolák készítése, gipszlapok árusítása Egy és többszínű cementlapok eladása /Vlaromenthézagmentes Asbestpadló és cementárugyár M­as­k és Tá­rsa В1ШРШ, VII. kerület, a­merikai­ út 28. szám * Saját ház * Telefonszám: 102-68 Beton-, terazzo-, mozaik, keramit és cementlapok fektetése. Fehér V, színes fayence falburkolatok Mosdók Fürdőkádak Fürdőkályhák Closettek Fayence-áruk Konyhakagylók Fémáruk Egészségügyi berendezések Fűtési szerelvények Fűtési kazánok Vas­csövek Ólom-csövek Agyag­csövek Csatornázási cikkek Szivattyúk Szerszámok Ruggyantaáruk Műszaki cikkek F­émárugy­ártás Jl. Jbetéti társaság u., Liszt Ferenc­ tér 8. szám. Iroda telefon: Interurban 22—67. Raktár telefon: 167—92. TELEFON:76-27. Magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár TELEFON: 76-27. CHILLI NOW OHTH RUDOLF Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt automobil- aggon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek Sajtolt, stanzolt és bűzolt áruk rajz v. minta szerint mim ршгш n-i. Iroda: Budapest, V., Sziget-utca 38 sz. ===== Telefon: 79—43. - és leméz,fia lupát és lab­csajtolási mintál Mtt Parketta szitását, lerakását, jan­tását.­­ Famegmunkáló gyára gyárt: küllőt, talpat, szerszámnyelet, fatömegcikkeket. — ■ ‹ Kenőolajat, motor és gőzhengerolajat, fa gépzsirt Csonka МаГСв! “nagykereskedő fekete kocsikenőcsöt megbízhatóan szállít. Budapest, VI., Eötvös­ utca 48. szám. Telefonszám: ISMI. Káinél Magyar Chamotte- ié, Csáky-utca 39. 1111 *• raktáron járt kozánbSs taxásbol tégla-, a vas-, m & Központi iroda hova mindennemű leve- T «Irtan: ff eesantáe agyagára kemenestkez az flka és cs­anakwl-УЦыГ » ■"»e­lezés intézendő. ' aye* és ittomtéglét. Speciális kipróbált akiabeés«» Budapest, V. Vilmos császár­ u. 26. Щ M DUNKEL V. K. Felső Magyarhoni első ,­SKASSA ajánlja számos kiállításon kitüntetett amerikai és táblás parkettáit, tömör, lágy, gőzölt bükk és jávorlábai, valamint berakott minták­kal. Válla­ továbbá luc- és jegenyefenyő hajópadlókat. A lerakás kívánatra a saját gyakorlati munkásainkkal pontosan végeztetjük Nedves talajjal bíró lakásokba ajánljuk a sphalt­ba rakott parkettáinkat!! Magyar Kerámiás gyár részvénytársaság Budapesten Kerámia és téglagyár: X., Gyömrői­ út 63. Telefon 53—09.­­ . Kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, F­ шППК gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, UU 111 jJUN­. konyhák és egyéb belső helyiségek burko- Mindennemü mü téglaáruk-Központi iroda: Vill., József-körút 14. sz. — telefon: József 20­­5 . Keramitburkolás munkálatokat, elvál­lalunk. Kívánatra árjegyzéket költség­­­­vetési mintákat díjmentesen bérmentve küldünk.

Next