Vállalkozók Lapja, 1918. január-március (39. évfolyam, 1-13. szám)

1918-01-02 / 1. szám

Harminckilencedik évfolyam. 1. 2009 ) Budapest, 1918 január 2- Vállalkozók lapja /­ ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGYEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE. Lapunkban hivatalosan közöltéinek: * ksrsakedelmi minisztérium, t­anil»»- é» Wözokt»*.ájügyi minisztérium, * pénzügyminisztérium,­­ földmivelésügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok sa ezek alatta a hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el-­fa bérbeadására vonatkozó ügyek. Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. « ~ % '­­ELŐFIZETÉSI DIJAK: * Magyarország­on és Ausztriában : Egész évre _ 28 K. Fél évre _ — 14 К Külföldi államokban: Egész évre _ 30 K. Fél évre — 15 Ľ Egyes szám ára 60 fillér. Hirdetési dij: Egy hatodhasábos millimétersor 20 fill Hirdetések fa közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, men a up minden szerdáin jelenik meg. ^ :: TELEFON 84-18­­ :: Sza­kosztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST. VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 29. SZ. 13 TELEFON 84-18. E3 Berlini (hirdetési képviseletünk: Auslands-Anzeigen G m. b. H. Berlin W Z'UJ'Z TELEFON: 76-27. magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek TELEFON: 76-27 CHILLING WORTH RUDOLF BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt, stanzolt és húzott áruk rajz v. minta szerint Sajtolt automobil- vagon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek VÉG­ODON ------------ műszaki Irodája ------------­Budapest V., Csáky-edöa 32. Telefon: 92-74. Tervezés, másolás, sokszorosítás. Út- és vasútépí­tési eredeti tervek és mellékletek készítése, ezek, valamint magasépítési, vízépítési, vasszerkezeti, parcelldrási, erdés­zeti, bányászati és nanwu néven nevezendő m­űszaki terv másolás és sokszorosítása mindenféle alakban és korlátlan szűnben. Vidéki megbízások is azonnal elintéz­etnek. Gazdasági-, erdei- és ipari keskenyvágényű vasutak Sínek, hordozható vágányok, váltók, forditókorongok, ke»kc*41vágányu kocsik, kerékpárok és mozdonyok száll fái. «1 és használt állapotban több évi rész­­’eit^-ieerr tk. Nyom jelzést Tervezés! Építési 1 Vaj,'? Wapi- is Gtpsyir Ita.-TSfs. Gjir Kc.-i'.Lsyirag-iiju gy«j luianyamak ■ •uidisa és bérbeadása MAOTAB ВШ és 1ШШВЕ1Л1 RÉSZÜÜYTÁRSASAG GS­­ШТМШи-ШВТОткТ. Budapest fícMéret­e. „HUNGAREA ifi magyar hézagmentes tibesi padlómtól S32A Urbán és Tsa Budapest, IX. Üllői­ út 113. Telefon: József 6—79. Gyártanak: teljesen lábmeleg, pormentes, tűzbiztos, savellenálló, vízhatlan higiénikus albestpadlót, falburkolatot, homorúat, kiképezett falcsatlakozást, parafa alapburkolást linoleum részére.______________________________________________ SPITZ GYULA , fi., Mii­ll. TELEFON: 143-20. Szállít: épitőszerszámot, mérőesz­közt, talicskát, nyelet stb. minden műszaki czikkeke és szerszámokat. Beremendi Portlandcement és mészművek részvény­társaság. Központ: Bpest,V.,Nádor­ u. 16. Gyártelep: Beremend. Szállít a szabványokat messze fölülmúló szilárdságú portlandcementet, fa égetett meszet, fa mészkövet. .Gyártási képesség: I ^ della H. és иШт építési vállalat r.­ Magas építkezés. Beton és .Budapest, VI., ker.. ., vasbeton munkák. Varost / Vilmoscsászár­ utz. . . . . .... csatornazasok. — Viztero­il Telefon: 154—35. e n.üvek. Hidéphészet. ( C H N A. )LUI Keskenyvágányu vasúti anyagok. Mozdonyok ^ gőzg грк vételre és bérbe; kazánok szer­ű­ számgépek, betonkeverő gépek, transmissiók * és alkatrészi, emelődaruk, felvonók, építési ^ vasanyagok állandóan raktáron. vas- és gépnagykereskedés , Budapest, VI. kerület, Váci út 39—41. Telefon: 99—64. és 19—32. 3 Kialakítások és épületjavítások tervezését és kivitelezését vállalják Boda Imre és Zoltán Vince építőmester — építővállalkozók Budapest, Ilii., tarikai-út 12. Telekifil 85-16

Next