Vállalkozók Lapja, 1918. július-szeptember (39. évfolyam, 27-39. szám)

1918-07-03 / 27. szám

Harminckilencedik évfolyam- 27• (2035.) Budapest, 11­18 július 3. t­. ÉPÍTŐ-, SZÁLLÍTÓ-, MŰSZAKI- ÉS IPARÜGYEK ÜZLETI FORGALMÁNAK FÉLHIVATALOS KÖZLŐHEE Lapunkban hivatalosan közöltéinek: Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS. Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában : Egész évre .. 35 K. Fél évre _ 13 Külföldi államokban : Egész évre _ 40 K. Fél évre _ _ 20 K. Egyes szá­n ára 70 fillér. Hirdetési díj : Egy hatodhasábos millimétersor 30 fill Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be. men a lap minden szerdán jelenik meg. s. TELEFON 84-18 .: Szerkesztéség és kiadóhivatal: BUDAPEST. VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 29. SZ. S. TELEFON 84-18. S3 . A kereskedelmi minisztérium, a Tállá*­­ás közoktatásügyi minisztérium, • •ánzügyminisztérium, a földmivelétügyi, valamint a többi minisztériumok, továbbá " megyék, városok, községek, Urtulatok "? és ezek alantas hivatalainak taszai építkezésére, szállítására, el- én bérbeadására vonatkozó ügyek. Berlini hirdetési képviseletünk: Auslands.Anzeigen G m. b. H. Berlin W TELEFON: 76-27. magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár c­hilli­ng Worth rudo­l­f TELEFON: 7b-27. Sajtolt radiátor fűtőtestek Sajtolt csőbilincsek BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt automobil- vaggon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek Sajtolt, stanzolt és húzott áruk rajz­a. minta szerint Boda Imre és Zoltán Vince építőmesterek, épitővállalkozók Budapest, VII. Amerikai­ út 12. szám. Telefon: József 96—77 és József 81 —75. Mindennemű építkezést vállal. 99 vvvraT/ч Ék ««■ a át мр ttziptitts ssjisl pdláofát (Ionosok: Urbán és Tsa Ы g I­­rni ДЧГ дм E ^ ’ Budapest, IX. Üllői­ út 113. Telefon: József 6—79. Gyártanak: teljesen lábmeleg, pormentes, tűzbiztos, savellenálló, vízhatlan higiénikus albestpadlót, falburkolatot, hom­orial, kiképezett falcsatlakozást, parafa alapburkolást linoleum részére._____________________ Budapest, VI., ker., Vilmos császár­ ut 7.­­ Telefon: 154—35. Magas építkezés. Beton , vasbeton munkák. Városi csatornázások. — Vízierő­művek. Hidépitészet. SPITZ GYULA­­ II. No. II. TELEFON: 143—20.Szállít: épitőszerszámot, mérőesz­közt, talicskát, nyelet stb. minden műszaki czikkeket és szerszámokat. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo F-----vnrnsrP7 В я 1 I sárga­rézrud vörösréz, bronz és sárgaréz pótlására pótlá­sára. I Harganisinek és Aszalok vörösréz, bronz, aluminium sinek és huzalok pót­lására, a f­ennálló rendeletek értelmében kapható: Budapest, VIll., Dobozy­ utca 29. szám. Telefon: József 12-36. Sürgönyeim: Metall Budapest, g ООООООООООООООООООООООООООООООООООООФООООООООООООООООООООООООСОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО К О H N А. М. vas- és gépnagykereskedés Budapest, VI. kerület, Váci út 39—41. Telefon: 99—64. és 19—32. Keskenyvágányu vasúti anyagok. Mozdonyok gőzgépek vételre és bérbe, kazánok szer­számgépek, betonkeverőgépek, transmissiók és alkatrészi, emelődaruk, felvonók, építési vasanyagok állandóan raktáron. Tordai Cementgyár R.T. A tordai portlandcement a legkényesebb cementáruk gyártására beton, vasbeton munkákhoz leggazdaságosabban használható Budapest V. Mérleg­ utca 3. — Telefon 30—71 és 173—30 Bélapátfalvai Portland Cementgyár Részvénytársaság. Alaptőke 4.200.000 korona. —, Igazgatóság: Budapest V., Bank­ utca 6. — Telefon: 173—74. — Sürgönyeim: BELCEMENT. —­­ Gyár: BELAPÁTFALVA (Borsod megye.) — Évi gyártási képesség 18.000 vagon. FELÜLMÚLHATATLAN A MINŐSÉG. A SZABVÁNYSZERV 28 NAPOS SZILÁRDSÁGOT MÁR 3 NAP ALATT ÉRI EL. „Üstökösi­ védjegyű portlandcementünk páratlan és utolérhetetlen minőségű. A cementtechnika legszigorúbb követelményeinek meg­felelő felülmúlhatatlan szilárdság, abszolút térfogatállandóság és magas homokfelvevőképesség, valamint igen szép, kiütésmentes szint nélkü­­----------- lözhetetlenné tette a bélapátfalvai portlandcementet a vasbeton, beton, műpala és minden egyéb cementáru-gyártásnál. -----------

Next