Vállalkozók Lapja, 1918. október (39. évfolyam, 40-44. szám)

1918-10-02 / 40. szám

Harminckilencedik évfolyam-40. (2048.) Budapest, 1918. október 2. az építő-, szállító-, műszaki- és iparügyek üzleti forgalmának félhivatalos közlönye. Lapunkban hivatalosan közöltéinek: a kereskedelmi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a földművelésügyi valamint a többi minisztériumok, továbbá a megyék, városok, községek, társulatok és ezek alantas hivatalainak összes építkezésére, szállítására, el- és bérbeadására vonatkozó ügyek­ Főszerkesztő: LAKATOS LAJOS­Felelős szerkesztő: KOMOR MARCELL építész. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Magyarországon és Ausztriában. Hirdetések és közlemények legkésőbb kedden délig küldendők be, mert a lap minden szerdán jelenik meg. Külföldi államokban: Egész évre... 40 K. Fél évre__20 _ Egyes szám ára 10 fillér. Hirdetési díj: Egy hatodhasábos millimétersor 30 . Berlini hirdetési képviseletünk: AUSLANDS-ANZEIGEN G. M. В. H. BERLIN W. S TELEFON 84-18. К Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., ER­ZSÉBET-KÖRÚT 29. SZÁM. И TELEFON 84-18. H több­ Ш iraeti légszesz - csatornázási bi­t, Vili­g rendezések Szepessy Sándor niii sspi Gilli in.­­ Budapest, VII., Abonyi­ utca 25. sz. :: Telelőn József 80—30. Rabitz válaszfalak, kupolák­­ készítése, gipszlapok árusítása Egy *. többtzinfl cementlapok eladása flgaromenthézagmentes Asbestpadló és cementárugyár Masík és Társa BUDAPEST. No.. Amerikai-és 29. szám * Saját ház * Telefonszám: József: 96-83. Beton-, terazzo-, mozaik, keramit és cementlapok fektetése. Fehér v. színes fayence falburkolatok SOOOOOOOOOáOOVáOOOObOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO«« vörösréz, bronz és sárgaréz pótlására Horganzsinek és huzalok vörösréz, bronz, aluminium sínek és huzalok pót­lására, a fennálló rendeletek értelmében kapható: Budapest, Vill., Dobozy­ utca 29. szám.­­ Telefon: József 12-36. Sürgönyeim: Metall Budapest. % $000<><><><>00<Х><Х>^ХХХХХХХ>0<ХХ><Х><><><><Х><><><><Р<><><Х><><><><>С><ХЧ><Х>-0><У<>< OOOOOOO0000000<x)0<>0000000000000<xxxxxxx>0<xx><xx>c00<x>o<w TELEFON:76-27. magyar sajtolt acéláru- és radiátorgyár TELEFON: 76-27. CHILLING WORTH RUDOLF Sajtolt radiátor fűtőtestek BUDAPEST, V., BODOR­ UTCA 11. Sajtolt, stanzolt és húzott Sajtolt csőbilincsek / áruk rajz ▼. minta szerint Sajtolt automobil- vaggon- és tüzérségi kocsialkatrészek, lafetta- és gránátalkatrészek p / / '• ■ I 1 ' a Központi fülének, vizvezetőn, EpészsÉgügyi taerendezések. “ Э Э 1 Kazánleletek gazdaságos kihasználása. WAGNER HUGÓ­­ mérnök és vállalkozó | II., Pálffy­ u. 1. Telefon 43-98.­­ Mosdók Fürdőkádak Csatornázási cikkek Fü­rdőkályhák Closettak Fűtési szerelvények Szivattyúk Szerszámok Fayence-áruk Fűtési kazánok Ruggyantaáruk “‘ЙЙ1“ A . МАЙЯ.­.МП. Liszt Ferenc­ tér 8. szám. Inti lábelie: Interurban 22—IT. Raktár tilelsni W—И. k Vám­ni /ТТлППЛГ Fhamnflo Budapest! raktér: Kizárólag chamottetéglák gyártására berendezve, készít ""^*11LFI 1­lOy уОГ X^llfllllwllV., Csáky­ utca 39. és raktáron tart kazánbefalazáshoz tégla , mész­, лавАм и a# Központi iroda hova mindennemű leve- Telefon • 66—83 cement és agyagárukemencékhez­­szükséges szabványos 1 ■ ■■ lezés intézendő, és idomtéglát. Speciáli k k­ipróbált minőségei vannak vas- Rajonao, v 1z.imm­ „ «■»* ma . Gyártelep: gyárak, üveggyárak és vegyigyárak részére. Szállít tűz- Budapest, V., Vilmos császár-út 26. Telefon 108-16. Ká­nó (Nógrád.m.) állóagyagot, habarcsot és tűzálló homokot. Fayence porcellán lemezek Porcellán szigetelők -, Fal-.és..P­adlóburkolat Keramit-Chamotte Árjegyzékkel és költségvetéssel szolgá МиШца Is léwjár liisilil PíStei. (ezelőtt DRÄSCHE) VII., Király­ utca 67. szám. Telefon 34—51. és 34—61. 1878 évben WALLA JÓZSEF cementárugyár r.-t. Iroda kizárólag: BUDAPEST, VII. KER., GIZELLA-UT 38. sz. TELEFON: József 92—19, József 92-20­ 1_

Next