Valóság, 1945 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1945-09-01 / 1. szám

E SZÁM MUNKATÁRSAI: SZABÓ ZOLTÁN, író, a Madisz országos elnöke. — KENDE ISTVÁN, vasmunkás, a Madisz oktatásügyi vezetője. — BEDEI SÁNDOR, szobrász, a Nemzeti Parasztpárt propagandaosztályának vezetője. — SÓS JÚLIA, böl­csészhallgató, a Madisz nevelésügyi osztályának munkatársa. — JÁRDÁNYI PÁL (dr.), zeneszerző, a Szabad Szó zenei rovatvezetője. — MAJOR JENŐ, bölcsészszigorló, volt Eötvös-kollégista. — MÁRKUS ISTVÁN (dr.) szocio­­gráfus, belügyminisztériumi tisztviselő. — KÉRI JÓZSEF, közgazdász egy. hallgató, Györffy-kollégista, a Madisz szervezési osztályának munkatársa. — TILDI ISTVÁN, mezőgazdász egy. hallg., Györffy-kollegista. — BALÁZS JÁNOS (dr.), tanár, volt Eötvös-kollégista. — SZABÓ GERGELY, mérnök­hallgató, Györffy-kollegista, a Madisz szervezési osztályának egyik vezetője.­­— KOVÁTS ZSUZSANNA, bölcsészhallgató, a Nemzeti Parasztpárt szervezési osztályának munkatársa — KÖRMÖCZY GYÖRGY, állatorvostanhallgató. — NAGY PÉTER, tanár, volt Eötvös-kollégista, az Európai Diáksegély genfi irodájának most hazatért munkatársa. — KOROLOVSZKY LAJOS, hír­lapíró, a Szabad Szó belső munkatársa. — LUKÁCSY SÁNDOR, bölcsész­­hallgató, Eötvös-kollégista. — MAJOR LÁSZLÓ, volt belgrádi, most buda­pesti közgazdász egy. hallg., Györffy-kollégista, a Madisz külügyi osztályának munkatársa.

Next