Valóság, 1948 (4. évfolyam, 1-7. szám)

1948-01-01 / 1. szám

VALÓSÁG AZ ÚJ MAGYAR ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónapban. FELELŐS SZERKESZTŐ: LUKÁCSY SÁNDOR FELELŐS KIADÓ: MÉSZÁROS SÁNDOR Kiadja a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV­, Apponyi-tér 1. Telefon: 185—450. Csekkszámlaszám: 21.843. Egész évi előfizetési díj: 50 Ft., jogi személyeknek 120 Ft. E szám munkatársai: MÁRKUS ISTVÁN, a Honismereti Mozgalom vezetője. — DERZSI SÁNDOR, költő. — BOKOR MIKLÓS, képzőművésznövendék, Nagy Balogh­ kollégista. — TAMÁS PÉTER, külügyminisztériumi tisztvi­selő, v. Eötvös-kollégista. — FEKETE SÁNDOR, bölcsészhallgató, Györffy-kollégista. — LÁNYI KAMILLA, joghallgató. — CSERES TIBOR, költő, szövetkezeti tisztviselő. — ÁRKOS ANTAL, költő. — WITTMAN TIBOR, középiskolai tanár, v. Eötvös-kollégista (Jász­berény).— LUKÁCSY SÁNDOR, szerkesztő, v. Eötvös-kollégista.— SOMLYÓ GYÖRGY, költő. — DEBRECZENI FERENC, a Nemzeti Színház könyvtárosa, v. Eötvös-kollégista. — ROZVÁNYI MÁRTA, egyetemi gyakornok. — OELMACHER ANNA, a Fővárosi Képtár tisztviselőnője. — POGÁNY Ö. GÁBOR, a Dési Huber Kollégium igazgatója. — SUGÁR REZSŐ, a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola tanára.

Next