Valóság, 1959 (2. évfolyam, 1-6. szám)

1959-01-01 / 1. szám

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA Megjelenik kéth­avvízként 1959. II. évfolyam 1. szám. * A szerkesztőbizottság tagjai : Balogh Sándor, Bence László, Bóka László, Ember Győző, Ilaász Ár­pád, Kadosa Pál, Kardos László, Lakatos Éva, Major Máté, Mód Aladár, Molnár Imre, Pais Dezső Pigler Andor, Piry József, K­éczey László, Sándor Pál, Vörös Gyuli. Felelős szerkesztő : Lukács József Szerkesztő : Körösi József Műszaki szerkesztő : Földi Miklós * Szerkesztőség: Budapest, VIL, Lenin krt. 5. Telefon : 222-444. Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat, Budapest, VIII., Bródy Sándor utca 16. Felelős kiadó a Gondolat Kiadó igazgatója * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Egyes szám ára 12,— Ft. Előfizetési díj fél évre 36,— Ft. egy évre 72,— Ft. Csekkszámlaszám : egyéni 61.282, közületi 61.066. (vagy átutalás a M. N. B. 47. sz. fofőszámlájára.) Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Telefon : 426-529) és a Kultúra külföldi képviseletei. Csekksz. : 45.780.057—46 Megjelent 1959. március 4. * Zrínyi Nyomda, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. Felelős : Bolgár Imre

Next