Valóság, 1966 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1966-01-01 / 1. szám

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI HAVI FOLYÓIRATA 1966. IX. évfolyam 1. szám. * A szerkesztőbizottság tagjai: Garamvölgyi Károly, Kadosa Pál, Kardos László, Kovalcsik József, Körösi József (szerkesztő), Lakatos Éva, Lukács József, Major Máté, Mód Aladár, Molnár Imre, Ortutay Gyula (a szerkesztőbizottság elnöke), Pais Dezső, Piry József, Sándor Pál, Világhy Miklós, Vörös Gyula, Wirth Ádám (főszerkesztő). * Szerkesztőség: Budapest VII., Lenin körút 5. Telefon: 220—885, 423—513. Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató * Terjeszti: a Posta Központi Hírlapiroda. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest V., József Nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál Egyes szám­ára 6,— Ft. Előfizetési díj félévre 36,— Ft, egy évre 72,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61.271, közületi 61.066 (vagy átutalás a MNB 8. sz. folyószámlájára). Külföldiek a Kultúra és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bp. 62. pf.) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál fizethetik elő. * Megjelent: 1966. január 22. 65.3948. Állami Nyomda, Budapest Index: 25 8'15

Next