Valóság, 1979 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Főszerkesztő: Körösi József 1979. január XXII. évfolyam, 1. szám Szerkesztőség: Budapest VII., Lenin körút 5. Postacím: Budapest, Pf. 51. 1428 Telefon: 215-290, 423-513 Kiadja: Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató Budapest Vill., Blaha Lujza tér 3. 1959 Terjeszti a Magyar Posta 79.2547/2-1 Zrínyi Nyomda Budapest F. V.: Bolgár Imre vezérigazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7728 Előfizethető bármelyik postahivatalban, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Bp. József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 48,- Ft, egy évre 96,- Ft. Egyes szám ára 8,- Ft. Külföldiek a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bp., Pf. 149 1376) vagy képviselőinél és bizományosainál fizethetik elő A szerkesztő bizottság tagjai: Berend T. Iván Gyurkó László Huszár István Körösi József Kurucz Imre Simon Gyula Világhy Miklós Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai: Huszár Tibor Lázár István Nácsa Klára Simai Mihály Sükösd Mihály Vitányi Iván

Next