Valóság, 1988 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Főszerkesztő Körösi József 1988. január XXXI. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest VII., Lenin körút 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 215-290, 423-513 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Wágner Ferenc vezérigazgató 1085 Budapest Blaha Lujza tér 3. 88.2547/20­1 Zrínyi Nyomda Budapest Felelős vezető Vágó Sándorné vezérigazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7228 A szerkesztőbizottság tagjai Berend T. Iván Gyurkó László Huszár István (a bizottság elnöke) Huszár Tibor Körösi József Nyers Rezső Rottler Ferenc Sárközy Tamás Simai Mihály Tőkei Ferenc Vitányi Iván Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai Bart István Lázár István Nácsa Klára Sükösd Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. - 1900­­, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.

Next