Valóság, 1989 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Főszerkesztő Körösi József 1989. január XXXII. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest VII., Lenin körűt 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 215-290, 423-518 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Wágner Ferenc vezérigazgató 1085 Budapest Blaha Lujza tér 3. 89.2547/1-66-21 Zrínyi Nyomda Budapest Felelős vezető: a Zrínyi Nyomda vezérigazgató-helyettese Index: 25 865 ISSN 0324-7228 A szerkesztő bizottság tagjai Berend T. Iván Csurkó László Huszár István Huszár Tibor Körösi József Nyers Rezső Rottler Ferenc Sárközy Tamás Simai Mihály Tőkei Ferenc Vitányi Iván Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai Bart István Lázár István (főszerkesztő­helyettes) Nácsa Klára Sükösd Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A-1900­, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.

Next