Valóság, 1993 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

valóség A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata 1993. január XXXVI. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest VII., Erzsébet körút 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 121-5290, 142-3513 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Horti József vezérigazgató 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Szedte a T-TWINS Kiadói és Tipográfiai Kft. Nyomta Főszerkesztő Dürer Nyomda Kft. Lázár István Gyula Felelős vezető Főmunkatárs Székely András Sükösd Mihály Támogatóink: Művelődési és Közoktatási Minisztérium Budapest Bank Rt. József Attila Alapítvány Magyar Hitelbank Táncsics Mihály Alapítványa Soros Alapítvány Valóság Alapítvány Szerkesztőbizottság: Benkő Samu Csányi Vilmos Cseh-Szombathy László Forintos György Kapronczay Károly Pomogáts Béla Tardy János Turczel Lajos Vigh Károly elnök Munkatárs Index: 25 865 Csontos Magda A szerkesztőség titkára ISSN 0324-7228 Hollósi Judit Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.

Next