Valóság, 1995 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Közlöny- és Lapkiadó Kft. havi folyóirata 1995. január XXXVIII. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest Vill., Somogyi Béla u. 6. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 118-8791, 138-4644 Fax: 118-8791 Kiadja a Közlöny- és Lapkiadó Kft. Felelős kiadó Nyéki József ügyvezető igazgató 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Nyomdai munkálatok Közlönynyomda, Lajosmizse Felelős vezető Burján Norbert igazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7228 Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta, árusításban megvásárolható az alábbi terjesztők hírlap­árusainál: Magyar Posta, Extra Hír Kft., Budapest-Press Kft. Előfizethető bármely hírlapkézbesí­tő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A- 1900­­, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Főszerkesztő Tőkéczki László Szerkesztők Kapronczay Károly Pécsi Tibor Wektler Ildikó Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap Valóság Alapítvány Szerkesztőbizottság Benkő Samu Bogár László Harmati István Kapronczay Károly Kiss György Kiss Gy. Csaba Pomogáts Béla Simon Tamás Tardy János Tellér Gyula Turczel Lajos Vigh Károly elnök Zoltán Zoltán

Next