Valóság, 2008 (51. évfolyam, 1-12. szám)

2008-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata 2008. január LI. évfolyam 1. szám Szerkesztőség 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51 Telefon: 318-8791 Fax: 318-8791 E-mail: valosag@mail.datanet.hu Internet: www.valosagonline.hu Kiadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Felelős kiadó Piróth Eszter igazgató 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Nyomás Veszprémi Nyomda Zrt. Felelős vezető Fekete István vezérigazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7228 Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap Szerkesztőbizottság Benkő Samu Bogár László D. Molnár István Harmati István Kapronczay Károly Pomogáts Béla Simon Tamás Tardy János Tellér Gyula Vigh Károly elnök Zoltán Zoltán Főszerkesztő Tőkéczki László Szerkesztők Kapronczay Károly Loppert Csaba Loppert Dániel Előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu illetve a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál: 483-2546, tirlap@tel­.hu. Árusításban megvásárolható a Lapker Rt. árusítóhelyein.

Next