Valóság, 2011 (54. évfolyam, 1-12. szám)

2011-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata 2011. január, LIV. évfolyam 1. szám Szerkesztőség 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51 Telefon: 327-8965 Fax: 327-8969 E-mail: valosag@mail.datanet.hu Internet: www.valosagonline.hu Kiadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Felelős kiadó Piróth Eszter igazgató 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Nyomás Egri Nyomda Kft. Felelős vezető Kopka Viktor ügyvezető igazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7228 Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap, Oktatási és Kulturális Minisztérium. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. nka Nemzeti Kulturális Alap Szerkesztőbizottság Benkő Samu Bogár László D. Molnár István Flarmati István Kapronczay Károly Pomogáts Béla Simon Tamás Tardy János Tellér Gyula Vigh Károly elnök Zoltán Zoltán Főszerkesztő Tökéczki László Szerkesztők Kapronczay Károly Loppert Csaba Loppert Dániel Előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu illetve a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál: 483-2546, titlap@tel­.hu. Árusításban megvásárolható a Lapker Rt. árusítóhelyein.

Next