Valóság, 2012 (55. évfolyam, 1-12. szám)

2012-01-01 / 1. szám

Balogh Tibor:­­Természettudomány versus mitológia/filozófia Jóna György: Klaszterek az újkapitalizmusban Máthé Áron: Kommunista propaganda 1956-ról: a fasizmus vádja Frenyó Zoltán: Prohászka Ottokár index­ügye száz év távlatából Havasdi József: Duna menti zárvonalak az 1831. évi kolerajárvány idején Dél-Dunántúlon Szilágyi István: „Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles eseményeiről” Szigetvári Krisztián: A Primo de Rivera­­diktatúra (1923-1930) ideológiájának tükröződése a korszak tankönyveiben (1. rész) A Valóság 2011. évi (LIV. évfolyam) számainak tartalomjegyzéke

Next