Valóság, 2012 (55. évfolyam, 1-12. szám)

2012-05-01 / 5. szám - SZÁZADOK - MAGOS GERGELY: Szabad a pálya? II. A budapesti gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele (1920-1944)

MAGOS GERGELY Szabad a pálya? II. A budapesti gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele (1920-1944)' (A nemek aránya a gyógyszerészhallgatók közt) 1892-ben jutott az országos egylet tudo­mására, hogy a kultuszminiszter - több más pálya mellett - a gyógyszerészi pályát is meg kívánja nyitni a nők előtt. A gyógyszerészek nagy többsége hevesen tiltakozott az elkép­zelés ellen, és az érvekben a nőkkel szembeni korabeli előítéletek mellett a túlképzéstől való félelem is előbukkant.2 Az országos egylet 1895-ben megtartott igazgatósági ülésén a 91 résztvevő közül csak 4 fő támogatta a nők pályára lépését.3 Kérésük azonban nem talált meghallgatásra. 1895-ben megszületett a rendelet a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógy­szerészi pályára léphetése tárgyában.4 A két világháború között beiratkozott 2349 hallgatóból 1362 volt férfi (58%), 987 pedig nő (42%). A pálya tehát nagyon gyorsan elnőiesedett (6. ábra). 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6. ábra. A nemek aránya gyógyszerészhallgatók közt Az első világháború és a férfiak hadba állása nagy lökést adhatott az elnőiesedésnek, de a két világháború között ez a trend felerősödött. Az 1920-as években a nők aránya még nem érte el a 30%-ot, az 1930-as években viszont majdnem minden második hallgató nő volt. Az 1940-es években, a pálya megnyitását követően vált teljessé a folyamat: a nők ekkor már 61,6%-kal képviseltették magukat a hallgatók között. Természetesen a háború és a besorozások a tendenciát itt is erősítették. A 7. ábra tanulsága szerint az 1920-as években a nők arányának növekedése dinamikus volt, az 1930-as években viszont ez a trend megtört, és arányuk 37-55% között hullámzott. Az 1940-es években a nők aránya újra dinamikusan emelkedett. A pálya nyitottságának jó mércéje a női hallgatók arányának változása: az 1920-as években a patikahálózat bővülése, 1940-ben az oktatási reform teremtett olyan feltételeket, hogy a pálya szociális értelem­ben nyitottabbá válhatott. Vajon mennyire tekinthető egyedi jelenségnek a gyógyszerészi

Next

/
Thumbnails
Contents