Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 18. szám / 1854-07-02

kara Fatima. Különös uj tünemény a török csatatereken most egy asszo­nyi alak : Kara Fatima; ki az oroszok ellen harczban személye­sen részt veszen; a nö nem fiatal többé, közel hatvan éves, tehát nem lehet azt hinni felőle, hogy kalandvágy hozta e pályára egy kurd törzs utolsó ivadéka, kinek testvérei, férfi rokonai mind elhullottak a harczban. A mint megtudá, hogy Törökőr-A ,Vasárnapi Újság' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íven jelenik meg. — Előfizetési dij'helyben : julius—decemberi folyamra azaz : hat hónapra I pH. Házhoz küldve 1 ft. 30 kr. p. g. (0= Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : julius-decemberi folyamra azaz : hat hónapra t ft. 30 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bér­mentve utasitandó.— Landerer és Heckenast. kiadók (Egyetem-utcza 4. sz. a.).

Next

/
Thumbnails
Contents