Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 19. szám / 1854-07-09

A ,Vasárnapi IJjsáft' hetenként egyszer egy nagy negyeuretu íven jeienm meg. — Előfizetési dij helyben : julius —decemberi folyamra azaz : hat hónapra 1 pl't. Házhoz küldve 1 ft. 30 kr. p. p. Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : julius—decemberi folyamra azaz : hat hónapra 1 ft. 30 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bér­mentve utasítandó.— Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. sz. a.). A török szultán palotája Sztambulban. Az ozmánok uralkodója nem csupán a szerályban lakik, neki sok palotája van mind a városban , mind azon kiviil, a mi onnan eredhet, miszerint minden szultán iparkodott egy ujabb palota fényével elődeit felülmúlni. Abdul Medzsid szultán palo-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents