Vasárnapi Ujság – 1860

Felelős szerkesztő : PÁKH ALBERT. Kiadó tulajdonos: HECKENAST GUSZTÁV. Főmunkatárs: JÓKAI MÓR. PEST, 1860.­­ NYOMATOTT LANDEEER ÉS HECKEN­ASTN­A L. T . " Egyetem-utcza 4. szám alatt. /"O . /"^Jig-^

Next