Vasárnapi Ujság – 1861

A) A „Vasárnapi u­jság" 1861. évi folyamának tartalma. A) Képek és rajzok jegyzéke­­ i. Arczképek. Hazaiak. B) Külföldiek. Bien Fu, chinai császár 1­érard Gyula 2 'ersicny Viktor, gróf 9 b­aldini Henrik 12 Viktor Emánuel , 15 licasoli, báró 28 .bdul Aziz, török zultán 33 ziami király és neje 36 szartoryski Ádám, György herczeg . 39 molka Ferencz 40 II. Történelmi képek. A) Hazaiak. Magyar női viseletek a XVIII. századból: 1. Diszviselet 8 2 Téli öltözék 9 Mészáros Lázár sírja Angliában . . 1 Gaeta ostroma 4 Garibaldi mint földmivelő ..... 6 Az első olasz parlament megnyitása . 14 Szolnok 5 Tokaj 10 Gr. Batthyány Lajosné kastélya Dákán 11 Fiume 12 Vándorlások Erdély felé : 1. Oláh faház Bihar megyében . . 12 2. Béla vára 13 3. Szokodoli barlang 14 4. Izbuki csodaforrás 15 5. Fonászai vagy Busuluj-barlang . 15 Leleszi konvent 13 Diósgyőri tó 17 Felső-Borsodi képek : 1. Sajó-Szent-Péteri ref. templom . 17 2. Edelényi czukorgyár 18 3. Edelényi kastély 18 4. Szendrői kastély 19 5. Kurityáni zárdaromok .... 20 6. Kurityáni kastély 20 7. Dubicsányi kastély 21 8. Putnok ......... 22 Schwarzenbergi hidegvíz-gyógyintézet Szepes megyében 24 Priesznitz-forrás a schwarzenbergi hi­degvíz-gyógyintézetben .... 24 B) Külföldiek. Garibaldi lakháza Caprerán .... 6 "Washington város 34 IV. Építészet, emlékművek, régiségek. A) Hazaiak. Pesti megyeház 2 Kalocsai új nőnövelde 7 Budai indóház 18 Debreczeni honvéd-síremlék terve . . 25 Kalocsai főgymnasium 27 Csornai honvédemlék 27 Országos tébolyda Budán 31 Váczi emlékkapu 36 Magyar akadémia palotája, Henszlmann J. terve szerint 37 Budai magyar népszínház 38 Magyar régiségek 39 Pusztaszeri romok 48 Angol kisasszonyok intézete Veszprém­ben A királyi tudóstársaság épülete Lon­donban 19 "Világkiállítási palota Londonban . . 21 Vatikán Rómában 28 Berlini uj városház 30 Kölni uj múzeum 34 V. Természettudomány, ipar, művészet, gazdaság, népisme. Fónyi malomkőgyár Havasi kecskepásztor .... Hőgép Üstökös-alakok (1—9 alak) . . Popokatepetl, mexikói tűzhányó „ „ a tölcsér feneke . Pesterei barlang térképe . . . Paraszt-lófuttatás a pesti gyepen Kérész-pondró Kérész, kifejlett Csomagszállítás légnyomás által: 1. A cső 2. A légszivatyú készlet egy része 3. A cső belseje Lovasposta Kaliforniában . . VI. Képviseletek. Rusznyák csárdás 3 Somogyi gulyás 22 Indián dervish 23 Tiszadobi juhász 25 Baranyavidéki női viselet 45 Tolnamegyei csősz a csárdában ... 45 Gyöngyös-patai népviselet .... 46 Bényei népviselet 46 Debreczeni népviselet 50 VII. Vegyes képek. Emléklap az 1860-ik évből .... 1 Czigány-gazdaság 12 A fiát hazaváró anya 16 Pestmegye tanácskozó terme .... 3 Pestvárosi kerülő 10 Hódolat a magyar koronának ... 14 A képviselőház ülésterme a nemzeti mu­zeumban 25 A főrendek tanácskozási terme a keres­kedelmi testület házában .... 26 A pesti békeintézők buzogánya ... 2 Vasúti ágyuüteg Amerikában ... 33 36 48 Agarászat után Szám . 1 3. Nyári öltözék 4. Nyári öltözék Dévai várrom . . Eötvös József báró hazatérése a budai választógyűlésről Országgyűlés megnyitása Budán Zrini és Frangepán utolsó találkozása Teleki László gróf gyászravatala , áry Pál is­nik Pál 2 auzál Gábor 3 irkóczy János, gróf 4 Rómer Flóris 5 n os király holytest­ínek feltalálása 5PrJ1 g 7 A magyar viselet történetéből : S­ZST báró 8 1 M"átyás királ­y gr'al°g lándsásai ! J. r r ü/ / - » 2. Mátyás király gyalog lövészei . inka Juha, bárónő 8 3. Gyalogkatonák 1606 és 1703-ból . . Pál­ 13 d VLVÍHPI-I 6, r«ndftS »vaskatona szerédy István 15 ild József 16 iss Miklós 17 zuczor Gergely 20 áday Károly 21 4. Végvidéki és rendes gyalogkatona 1730-ból 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból, és gya­logközvitéz 1756-ból 6. Gyalogkatona 1800—1806-ból, és gránátos 1790-ből 23 „Királyi eskü" jelenete „Hunyady Lász­richsen­eák Ferencz 24 Idola Sámuel, erdélyi ref. püspök . 26 Ipolya János, király 27 ömöry János, vasgyár-igazgató . . 30 orváth Mihály 32 Lékács József 35 ozsdu Manó 36 isza Kálmán 37 r. Argenti Döme 38 eitler Antal, váczi püspök .... 41 Máté István, néptanitó 42 uczenbacher Pál és János .... 44 adrássy Gyula, gróf 45 ászon-I­jfalvi Szabó János .... 46 árosy Gyula 47 hyczy Kálmán 48,­állay Ferencz 49 Krályi Pál 51 enkő József, Fil­S J. 52 lóból Végjelenet a „Bánk bán" operából Tiszai jelenet a „Bánk bán" operából Hunyady László vérpadra kisértetése Szám Szám Revistye váromladéka 26 Debreczeni nemzeti szinház .... 49 Gömöri garanvölgyi vasgyárak : Pápai ev. egyház terve 51 1. Ágoston-huta 28 29 2. Ferdinánd-huta 3. Svábolkai frisstűz és pléhhenger­gyár 29 4. Zlatnói rudvai­ hengergyár . . 30 Homonnai kastély 35 Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza : 1. Tátra hegység 38 2. „Lapis refugii" romjai a Szepes­ségen 39 3. Tátra-Füred 40 4. Csütörtökhelyi templom . . . 41 5. Lomniczi csúcs 41 6. Lőcsei főtemplom 42 7. Szepesi káptalan 42 8. Selmeczi kálvária 43 9. Zuhatag a kis-kopárpataki beme­netnél 43 10. Selmecz régi vára 44 11. Sz.-Antali kastély Selmecz mellett 44 Darányi új népiskola 45 Konyár-tihanyi sóstó-fördő .... 46 Migazzi kastély 47 Mária-Besnyő 47 Hollókő vára 48 Gács vár és város 49 Gácsi posztógyár 49 Debreczen város főpiacza 50 Buják vára 50 Veszprém 616 Sólyomkő romjai 620 B) Külföldiek. III. Táj- és utiképek. A) Hazaiak. Szám 10 11 9 13 16 20 22 27 29 29 31 32 33 34 35 37 51 40 B) Külföldiek. 4 7 8 29 23 23 5 32 35 35 43 43 43 617 X­V.

Next

/
Thumbnails
Contents