Vasárnapi Ujság – 1863

­ VASÁRNAPI 1863. X-dik ÉVI FOLYAM. Felelős szerkesztő : PÁKH ALBERT. Kiadó-tulajdonos : HECKEN­AST GUSZTÁV. PEST, 1863. NYOMATOTT LANDERER ÉS HECKENASTNÁL. Egyetem-utcza 4-dik szám alatt. Főmunkatárs : JÓKAI MÓR.

Next

/
Thumbnails
Contents