Vasárnapi Ujság – 1870

VASÁRNAPI 1870. Felelős szerkesztő: Kiadó-tulajdonos: HECKENAST GUSZTÁV. PEST, 1870. NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL. Egyetem­ utcza 4-dik szám alatt.

Next