Vasárnapi Ujság – 1871

VASÁRNAPI 1871. Felelős szerkesztő: Kiadó-tulajd­onos: HECKENAST GUSZTÁV. PEST, 1871. NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL. Egyetem-utcza 4-dik szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents