Vasárnapi Ujság – 1872

VASÁRNAPI 1872. Kiadó-tulajdonos: HECKEN­AST GUSZTÁV. NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL. Effretem-uieza 4-dik szám alatt. PEST, 1872.

Next