Vasárnapi Ujság – 1873

Tartalom

" 1873. évi folyamának tartalma. A „Vasárnapi Újság Arczképek. a) Hazaiak. Szám Gróf Andrássy György 2 Bernát Gáspár 2 Sztankován­s­ky Imre 3 DriquetT ' 6 Gróf S­.apfr Grün 9 Kiss F.-'- 1 11 G'i T­ozapáry Géza 12 Báró Podmaniczky Frigyes . ... 12 Morófi­. István 13 „1 Nádasdy Lipót 15 Báró Vay Miklós 18 Urházy György 10 Dr. Schlauch Lőrincz 20 Bartakovics Béla 23 Balla Károly 23 Gróf Majláth Antal 24 Pólya József 25 Kovács Gyula 29 Samassa József 30 Veres-Beniczky Hermin 33 Gróf Teleki Sándorné 33 A Jókai pár 36 Hauk Minnie 37 Dáni Ferencz 40 Mazuranics Iván 41 Ráth Károly 44 Riedl Szende 44 Liszt Ferencz . 45 Vidacs János 46 Kammermayer Károly 48 Csengery Antal 49 Laczkovics János 50 Laczkovics László 50 b) Külföldiek. III. Napoleon, 1872. . ..... 3 Heine Henrik ...... . .. 4 Bulwer Eduárd 5 Somerville Mary 7 Kopernikus Miklós 8 Figuer... la.­. 10 Castelar 11 Jb­ranklin Benjamin 14 Thierry Amadé 16 Liebig Justus 17 Albert Eduard walesi herczeg ... 20 Brace L. Károly 21 Barnum Phineás 24 Sftyous Ede 26 Naszr-ed-din sah 27 Boccardo Jeromos 28 Báró Schwarz-Senborn Vilmos ... 31 Cotta Bernát 32 Baker Sámuel és neje 34 Chambord gróf 35 Viktor Emánuel 38 Karlista vezérek: Don Alfonso 38 Saballs . 38 Gróf Wiltsch­ek János északsarkvidéki utazó 39 Reclus Elysée 42 I. Vilmos német császár 43 János, szász király ....... 46 II. Történelmi képek. Emlékezetes helyek Petőfi életéből. (Szülői ház. Kis-Kőrösön. Lakás Félegyházán Pápai főiskola. Gö­döllői ház. Erdőd. Segesvári völgy. Petőfi sirja.) 1 Petőfi Debreczenben (1844.) Orlay Soma festménye után 1 A vihar pusztításai a Keleti-tenger partján Niendorfnál. (3 kép) . . 2 Vihar után. (Mentő csolnak.) ... 4 Vihar után. (Egy család menekülése.) 4 Szám 5­­5 9 I. Napoleon a halottas ágyon . . III. Napoleon a halottas ágyon A „Northfleet" elsülyedése . . . Vasúti szerencsétlenség Budapest mel­lett. (Gerhard A. rajza) . . . Lipót bajor herczeg és Gizella főher­czegnő esküvője Bécsben . . . A Gizella albumból: Gizella királyné és Imre herczeg. (Székely Bertalan festménye után) A karlisták táborából 34 lépéskészítők (Munkácsy M. festmé­nye után.) A karlisták táborából: Santa­ Cruz csapatvezér .... Távirda-oszlopok szétromboltatása karlisták által • Karlisták fogadtatása kataloniai fa­luban Róma történetéből : R­gmna a királyok alatt 48 Róma a császárság idejében ... A Horatiusok Testudo A lublini unió (1569.) Matejkó János festménye után III. Táj- és utiképek. a) Hazaiak. Alföld-fiumei vasút: Algyői vashid 15 , Gombos-bogojevai gőzkomp (2 kép) 15 , A zborói „száz hársfa"-sor kezdete . 19 Főkut a borszéki fürdőn 21 Az Al-Duna egyik zuhatagja ... 23 Kárpáti havasi kunyhó 26 A főkut Élőpatakon . . ... 35­­ Tusnádi fürdőház 36 b) K­ülföldiek. Gyémántkeresés Dél-Afrikában . . 3 III. Napoleon lakása Chislehurstban 5 Payer és Weyprecht hajója az északi Jeges-tengeren 6 Stanley afrikai utazásából : Egy város kapuja 7 Átkelés a Makata folyón .... 8 Csata Zimbizó mellett 8 Sycamore-fa 8 Lázadás a Gombé folyó mellett. 9 Találkozás dr. Livingstone-nal . 10 Megsebzett vadkan 10 Kelet-afrikai házi állatok ... 10 Fegyverek és háziszerek .... 10 Argyisi zárda 8 Gyémánt-bánya Dél-Afrikában . . 11 Indiai utazó kocsi 12 Hidderdali fatemplom 13 Képek Bulgáriából: Utazó csapat 14 Török lakház balkáni faluban . . 14 Pusztai kút lőerőre 14 Török falusi tanács 14 Franklin szobra a new-yorki nyom­dász­ téren­­ 14 Dervisek Bokharában 16 Lófuttatás a menyasszonynyal a tatá­roknál 16 Kairói nászünnepély 16 Képek Közép-Ázsiából: Tatár posta­ legény 17 Kirgiz kalauz 17 Teve-fogat 17 Egy malom belseje 17 Hindu és fakir 19 Kirgiz földmives 19 Utcza Turkesztánban 19 Szent-gotthárdi alagút. (4 kép) . . 17 Szám A „Hanza" hajó roncsa 25 Eszkimó csalnak 25 A Quirinál-palota Rómában ... 28 Észak-amerikai nőtanodák (Rutger kollégium ; Wassar kollégium) . . 29 Szent János ünnepe Koszinó mellett . 31 Gent város Belgiumban 32 Bécsi képek: Graben; fogadalmi tem­plom; művészek háza; az új város­ház 32. 33 Karlsbadi képek. (6 kép) .... 33 A Felső-Nilus vidékéről: Néger kovácsok 34 Baker zsiráfokat üldöz .... 34 A benszülöttek fegyverei és házi eszközei 34 Ódon tárház a norvég hegyvidéken . 36 Képek a Pyrénekből: I. Pásztorleány. II. Hourat sziklavölgy .... 37 Az éjszaki sarkvidékről: I. Szamo­jédok; II. Úszó jéghegy .... 39 Izland hőforrásai 42 Trianon kastély 43 A győzelmi oszlop Berlinben ... 44 Viktor Emánuel vaddisznó-vadászaton 45 A khivai khán palotája 45 Kartagéna 46 Viktor Emánuel-csarnok Milanóban . 48 Az afrikai Aranypartról: I. Fanti kunyhó. II. Az angol királynő levelének fölolvasása a benszülött fejedelmek tanácskozásán .... 49 Az Alpok 50 Medvevásár Beresonban 50 Néger királyi pár Nyugot-Afrikában. 51 IV. Hazai építészet, emlékművek, régiségek. Petőfi szobra. (Izsó Miklós tervváz­lata szerint) 1 A lőcsei városház. (Myskovszky Viktor rajza után) 2 A Köztelek 13 Részlet az al-dunasorról. (Steinház s a tőzsde­épület) 16 Fáy András mellszobra. Izsótól. . . 22 Fáy András pesti háza 22 Haas Fülöp és fiai pesti palotája . . 27 Gül-Baba sirkápolnája Budán. (Ger­hardt A. rajza) 35 Vöröskő vára (Benedek Aladár ered. rajza.) 39 Ostromló honvéd. (Faragó mintázata után) 46 Ghyczy Kálmán mellszobra .... 47 V. Természettudomány, ipar, gazdaság. Mertens léghajója (2 kép) . ... 1 Gőzfecskendő próbája a pesti al-duna­soron 3 A jégár-hordalék 4 Földfeletti vasút terve Uj-Yorkban . 6 A Bessemer-féle hajóterem. (3 kép) . 9 Egy elefánt partra szállítása Uj-York­nál A terpentin gyűjtése és lepárolása Amerikában Sáskák elpusztítása Algirban . . . Ulmi hajólakások Szénszállítás kőszénbányában . . . „A föld alatt" Vasúti hid-épités a Ronyva patak völ­gyén. (Sárdy István ered. rajza) . Arany-súlymérő az angol bankban . Időjárás-jelző 27 Legyezős pálma 28 Pandanus candelabrum léggyökerek­kel 28 Banánok és bambusznád 29 11 15 18 18 18 20 21 22 Szám Alpacák és csavar­kecske .... 38 Dobsinai jégbarlang. I. A barlang átmetszete. II. Az egyik jégoszlop alsó része 38 Óriási gomba a doncasteri alagútban 39 Dugaszkészités Spanyolországban. (7 kép.) 40 Minta-istálló a bécsi kiállításon . . 40 Kotrógép a fővárosi Dunaszabályo­zásnál 41 Wise tanár óriás léghajója .... 41 Gőzdaru a bécsi kiállításon .... 43 A természetből 43 A határőrvidékről: Teknőkészítő czigányok .... 44 Favágók az erdőben 44 Vérátöntés a csatatéren 47 Vérátöntés betegágyon .... 47 Sebesültek ápolására szánt vasúti vo­nat • 52 VI. Népviseletek, genreképek. a) Hazaiak. Besztercze-vidéki oláhok. Koller Ká­roly festménye után 6 Vend vendéghivogató 23 Búcsúra menő sokácz nők .... 24 Templomból jövő erdélyi szász nők . 25 Sószállitó oláhok a Tiszán. (Gerhard Alajos ered. rajza) 28 Utczai hárfás Pesten 30 Drótos tótok 30 Gyümölcsvásár a pesti al-dunasoron (Appelrath rajza) 31 Sátoros czigányok 40 Sokacz család 45 Az alvó képtárőr 47 „Vihar." (Székely Bertalan festmé­nye után Csapó Gyula.) .... 49 Hajtóvadászzat­on 50 Vadásztanyán 50 Templomba menők karácsony éjsza­káján 52 t.) Külföldiek. Elfogott ku-klux összeesküvők . . 2 Cserkeszekre leskelődő plasttini­k . . 7 Eszkimók köszönésmódja .... 7 Kairói rendőrök 11 Norvég pásztorleány 12 Norvég menyasszony földiszitése . 12 Állatsereglet falun 13 Felső-egyptomi pénzváltó .... 21 A bécsi Práterből: Körforgó. Orosz hinta 24 „A búza-vetésben." (Mouillon festmé­nye után.) 29 Török háremőrök 30 „A kovácsok strikje." (Pollák Zsig­mond festménye után) 32 Török esztergályos és pipaszárkészitő 35 Vizsgára készülő khinai tanuló . . 41 Az első fürdés (Chierici festménye) 42 Temetés a Végesekben 44 VII. Vegyes tárgyúak. Térképek és tervrajzok. Budapest főváros czímének tervrajza 14 Kedélyhangulatok kifejezései az em­bernél . 23 Barnum zászlók . 25 A „nagy Wellington herczeg és a kis tábornok . . 26 Barnum múzeuma az égés után . . 33 Tervrajzok Kazinczy Ferencz fogság naplójához (6 darab) . 35,36,40,45 Menekvés a halál elől 52 Jesuichiew Adrián és fia. (Kutyafejű emberek) 52 a) Képek és rajzok jegyzéke. 20 22 26 48 48 48 51 1. Elmélkedések, értekezések, fejtegetések. Lap Petőfi születésének ötvenedik évforduló­ján. —á­r 1 A természet befolyása az emberi társada­lomra. Dr. Személy Kálmán 19, 29, 42 A szabad­kőmüvességről. I. II. 31, 43 A kereskedelmi iskolák az Egyesült­Államokban. (Gaulier G. H. után.) Kvassay Jenő .59 A leánygyermek nevelése. (Janet Pál után.) Sámi Lászlóné . 67, 82, 94, 102 Petőfi családias költeményei. I. II. Dömötör János 95, 107 A „Szegény Richárd" mondásai. Franklin 163 A tudósok száma és származása. H. S. 178 A fényűzésről, restségről és munkás­ságról. Franklin Benjamin után Sámi Lászlóné 203 A divatos nótákról. — B. —S. 234,246, 256 Lap Az olvasásról. Péro Ede 238 Tanuljunk az erdélyi szászoktól. Réthi Lajos 239 Egy eszme-burok hazám nevelői és nevelésbarátai számára. Fáy András 262 A pénz és a hitel. I., II. Dapsy László 270, 282 A felsőbb*nőnevelés Oroszországban. 286 Életigazságok. (Seneca után) Sámi Lászlóné 309 Tanulságok az ipar és kereskedelem történelméből. (Boccardo felolva­sásaiból.) 331, 346 Felső nőtanodák az Egyesült­ államok­ban (2 képpel). Szász Domokos. . 344 A kaukázifaj elterjedésének oka. I—II. I.H.S. 383, 295 A tehetségek és hibák öröklése. E. S. 475 A Cervantes Don Quijote-ja . 522, 534 Az emberi nem jövője. Sámi Lajos . 539 Néhány észrevétel az emberiség jövő­jéről. Kvassay Jenő 571 Lap Ki viselje gondját a szegényeknek ? 563. 574 A magyar nemzetiség Hunyadmegyé­ben. Réthi Lajos 586 A leghíresebb pör. Vajda János . . 605 Eötvös „Gondolataidból .... 623 " Bévedd-estén. B. F.­­626 2. Elbeszélések, genreképek. A h­adnagyné tyúkja. P. Szathmáry Károly . . . . 3, 14, 26, 38, 55, 66 Vihar után (2 képpel) Tors Kálmán . 39 Szent Péter és az ur. (Mese.) Milesz Béla 71 Az efezusi nő. (Keleti monda.) Közli Vincze Dániel 114 Választások előtt. (Rajz egy protes­táns lelkész emlékeiből.) Baksay Sándor . . . 163, 174, 186, 198, 222 Lap Egy amerikai vállalkozó. (Barnum életéből.) 6 képpel. I—IX. — a—r— 275,283,299,311,323, 335, 347, 359, 371 A nagymami ládája. D. J. . . 294, 306 Bacon Franklin köztársasága, vagy­ egy fölfedező naplója. I—III. B. F. 319, 330, 342, 354, 367 A román hitregéből. Moldován G. .319 Trickball dandárnok (Stapfer Horace beszélye) 378, 390,402. Egy vendéglő ablakából. —r—s . . 417. A hét akol. (Gömöri népmonda.) Törs Kálmán 426, 438, 450, 462, 474, 486, 498, 510 Tengerparti rajzok. (Bret Hartetól.) Má­r­ 546,558. A Dárius kincse. Varga János. . . 570, 583, 594, 607. Ismét egy karácsonyi mysterium. Közli : Szilágyi István 617 b) Szöveg 1.

Next

/
Thumbnails
Contents